– En krevende sommer

Nyheter
570

– Oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte. Faren for økt resistens mot lusemedikamenter er alvorlig. Nå må vi få fullt trykk på alternative metoder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en kommentar til Mattilsynets luserapport.

Ifølge Mattilsynet har effekt av midlene resultert i både flere behandlinger og at det til dels brukes høyere doser av legemidler til behandlinger, både ved bruk av hydrogenperoksid og pyretroider.

Lakselus er et problem for villaksen, og den er mest utsatt når den som smolt vandrer fra elvene og ut i havet om våren. En varm vinter har gitt gode forhold for lakselusen. På tross av høye lusetall tyder Havforskningsinstituttets overvåkningen på at laksesmolten denne våren har kunnet vandre ut i havet med liten lusepåvirkning.

– Næringen skal ha ros for en godt gjennomført våravlusning. Flere oppdrettere har valgt å forsere utslakting i stedet for å behandle. Jeg oppfatter at næringen slutter opp om behovet for intensivert innsats, sier statsråden.

I de grønne konsesjonene som er tildelt denne våren er lusekravene skjerpet nettopp for å stimulere til at alternative metoder tas i bruk.

– Havbruksnæringen er en næring som har lykkes globalt og som har et stort potensial for økt verdiskaping. Men fortsatt vekst må skje innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Det er stor kreativitet og innovasjonsevne på disse områdene, og jeg opplever at næringen tar sitt ansvar på alvor, sier Aspaker.