En industri i endring, men er endringen disruptiv?

Kommentarer
0

Mer og mer laks kommer til å bli produsert på land. Det er ingen vei tilbake.

Microsoft var installert på 95 prosent av alle PC’er i verden. Han var verdens rikeste mann. På spørsmål fra New York Times om hva som holdt han oppe om natten svarte 43 år gamle Bill Gates:

– Jeg frykter en fyr i en garasje som finner opp en teknologi som Microsoft aldri har tenkt på.

Samme år, i 1998, startet to 25 år gamle Stanford-studenter, Larry Page og Sergey Brin, opp butikken sin i en garasje. På skiltet på garasjedøren sto det: Google World Wide Headquarters. De hadde akkurat hentet en million dollar i funding. Blant investorene, med 250.000 dollar, var en annen som hadde startet butikk i sin egen garasje, Jeff Bezos. Page og Brin la ikke skjul på at en av deres helter var Steve Jobs – også han hadde startet sin karriere i en garasje.

Foto: Bulandet Miljøfisk

Håndfast
Et kjapt blikk på fronten til iLaks vil avdekke at om lag en av fem saker omhandler landbasert lakseoppdrett. Vi har dekket den hurtigvoksende sektoren i flere år, men nå begynner det å bli ganske håndfast forretning. Anleggene, mange av dem svært store, er godt synlige på holmer og nes langs kysten.

Det sprenges, borres og graves. Andre støper, legger armeringsjern, strekker slanger og rør og bygger tanker. Anlegg er under oppføring fra Farsund i sør til Andøya i nord.

To anlegg, i Fredrikstad og Florø, har slaktet egen fisk. Det første storskalaanlegget, Salmon Evolution på Indre Harøy, har nylig fylt friskt sjøvann i tankene og vil sette ut smolt i løpet av våren.

Her er tankene fylt opp. Foto: Salmon evolution

Toget går
Mange, ikke minst motstanderne av tradisjonelt oppdrett i sjø, mener landanleggene vil ta over bransjen. Toget går nå.

Andre påpeker at landanleggene kun vil være et supplement til åpne merder. Ingen har så langt fremvist lønnsomhet som skulle tyde på noe annet.

Uansett; det vil bli rikelig av oppdrag for den del av leverandørindustrien som har posisjonert seg inn mot landbasert fiskeoppdrett. Det vil bli solgt kar, pumper, betong, stålbjelker, renseanlegg og rør for over 100 milliarder kroner her det neste tiåret. I tillegg kommer naturligvis innkjøp av fôr, smolt, vaksiner, sløyemaskiner og emballasje.

Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy. Foto: Salmon Evolution

Redefinere
Er milliardsatsingen på landbasert laks disruptiv? Vil den redefinere hele bransjen?

Svaret får en ikke i dag. Først må de store anleggene, de som kan fôre opp flere titusener av tonn laks årlig, få opp produksjonen og utnytte sine skalafordeler. Så trenger de nok også litt erfaring og læring av sine nybegynnerfeil, omtrent som oppdrett av laks på 70- og 80-tallet.

Så får en da, etter det, se om fabrikkprodusert laks kan konkurrere med oppdrett i en not i sjøen.

For en ting er sikkert; hvis ikke landoppdretterne oppnår lønnsomhet og positiv kontantstrøm, helst i samme liga som sjøoppdretterne, vil ikke nyinvesteringene komme. Da blir det heller ingen disrupsjon.

Illustrasjon av anlegget på Lille Indre Rosøy med Rødøya i bakgrunnen. Illustrasjon: Boarch/Gigante Salmon