En av markedets eldste båter håndterer næringens mest verdifulle fisk

Nyheter
0

Mowi har den siste tiden gjennomført sortering av stamfisk laks ved lokaliteten Tårnvika på Kjerringøy i Nordland. Til denne omfattende jobben har de leid inn spesialfartøyet «Smøla Våg» fra rederiet Eines. 

– Dette er en arbeidskrevende og intensiv jobb, der skånsom håndtering og effektivitet samt HMS er i fokus, sier driftsleder Tore Stensland hos Mowi Breeding Nord. Stor laks håves om bord med våt hov, der bedøving, prøvetaking, sortering, datafangst og merking, alt skjer under tak, beskyttet for vær og vind.

Stamfisk er kjønnsmoden fisk som brukes som foreldre til nye generasjoner. I Norge er det 50 stamfiskkonsesjoner for laks og ørret, 296 godkjente sjølokaliteter og 17 landanlegg. Samlet cirka 60.000 tonn stamfisk – med rekrutter og utsortering – skal håndteres årlig.

Det vanligste er oppdrett på land og videre satt ut som smolt i nøter i sjøen. Fisken vokser opp til 3-4 kg før første sortering, etter cirka et år i sjøen. Utsortert fisk går til slakt. Senere, når fisken har vokst til 10-25 kg, foretas sluttsortering og de få utvalgte blir stamforeldre for nye generasjoner, utsortert fisk går til slakt, en del holdes som sikringsfisk.

Tilpassede
Frem til i dag har hvert enkelt selskap som driver med stamfisk, løst sine behov for frakt, utsortering, slakting og merking med selvutviklede – eller lokalt tilpassede løsninger med flåter eller båter. Gjennom et utviklingsprosjekt er rederiet Eines i en prosess for å utvikle et spesialfartøy, «Smøla Våg», til frakt, sortering, håndtering og merking av stamfisk av laks og ørret.

Med erfaring og kjennskap til klekkeri og settefiskproduksjon, med blant annet stor delaktighet i utviklingen av vaksinerobot og RAS, benyttes denne kompetansen til å utvikle og tilby nye tjenester inn mot håndtering av stor stamfisk laks og ørret.

– På vegne av rederiet Eines så er vi meget fornøyd med oppdraget, samarbeidet med alle de involverte i Mowi og måten oppdraget har blitt gjennomført på, sier Jarl Eirik Olsen, skipper på «Smøla Våg».

– Siden oppstart 5.september har vi sortert og foretatt utvalg av 40.000 fisk med snittvekt 6,2 kg, med en spredning fra 4–10 kg. Dette er 21-generasjonen. Med mannskapet på «Smøla Våg» har 15–16 mann jobbet ti timers dager i ni dager. Enkeltfisk blir bedøvd, veid, kjønnsbestemt, tatt DNA prøver av, all lus fjernes med vakumsug før oppvåkning og merdsetting, forteller Tore Stensland.

Erfaringer
– Tårnvika er en eksponert lokalitet som egner seg dårlig for en slik jobb utført på flåte eller på merdkanten. På bakgrunn av positive erfaringer med bruk av «Smøla Våg» i våres, var valget lett. Båten gjorde en god jobb der, er godt rigget og fleksibel og kan koples raskt ut av anlegget ved værskifte. Jobben har gått veldig bra, litt innkjøring de første dagene, men flott etter det.

– Jeg må understreke at prosessen har vært meget effektiv og skånsom for fisken og godt for folkene som har kunne jobbe under tak. Vi har hele tiden stort fokus på HMS og slipper å bruke hjelm under taket, men 100 prosent hjelmbruk eller, sier Stensland.

Siden «Smøla Våg» er under konstant utvikling, har Mowi innspill til rederiet om en del forbedringspunkter, både på fiskehåndtering og HMS.

– Vi er meget takknemlige for de konstruktive tilbakemeldingene som har kommet fra Mowi i denne prosessen. Dette vil hjelpe oss stort i den videre arbeidet med å nå målet om å utvikle det mest skånsomme og effektive fartøy til denne type jobber. Dette selv om «Smøla Våg» er en av de eldste brønnbåtene i markedet. Båten ble bygd på Kolvereid i 1984, og solgt videre til blant annet Lerøy på Goma i Kristiansund, deretter til Frøya og senere Sunnmøre, forteller Olsen.

Stensland opplyser til iLaks at fisken ved Tårnvika skal slutt sorteres våren 2023 med tanke på landsetting og stryking samme høst. Stensland understreker at de foreslåtte forbedringene og foreslåtte oppgraderingen bør være gjennomført da.

Rederiet har i løpet av få år vokst til å bli en betydelig leverandør av avlusingstjenester gjennom utvikling, ombygging og drift av flere båter med FLS sitt avlusersystem. Flere SkatteFUNN-prosjekter har vært avgjørende for å nå dit, blant annet ved avluserbåten «Smøla Viking». Rederiene teller i dag 53 ansatte.