Én av fem døde laks kan knyttes til avlusing

Nyheter
0

Rundt 20 prosent av dødeligheten blant oppdrettslaksen har direkte sammenheng med avlusing. Det kommer fram i foreløpige resultater fra forskningsprosjektet MortMonitor som ledes av Veterinærinstituttet.

MortMonitor-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, har pågått siden 2019 og er i ferd med å avsluttes nå. Norsk Regnesentral har vært en sentral partner og har stått for beregninger basert på detaljerte produksjonsdata fra et utvalg av lokaliteter, mens Veterinærinstituttet har fokusert mer på regionale og nasjonale tall innberettet fra alle lokaliteter til forvaltningen.

Fem oppdrettsselskaper har levert detaljerte data som omfatter laks fra seks hundre merder på 82 forskjellige lokaliteter med utsett i perioden 2014 til 2019. Til sammen er det et stort datagrunnlag som gjør det mulig å si noe om det generelle bildet for hele landet.

Stor belastning
Resultatene hittil fra prosjektet gir grunnlag for å si at lusebehandlinger står for rundt 20 prosent av dødeligheten i norsk oppdrett. Det er omtrent like stor effekt på dødeligheten som utbrudd med pankreassykdom (PD).

– Veterinærinstituttet har gjennom flere år påpekt at for eksempel termisk avlusning er en stor belastning for fisken. Med 54 millioner døde laks i løpet av 2021, er mengden laks som dør som følge av avlusningen veldig stor, dersom en forutsetter at de 82 lokalitetene er representative for hele landet, sier seniorforsker Britt Bang Jensen som har ledet MortMonitor for Veterinærinstituttet.

– Prosjektet har som mål å hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen.  Dette skal igjen gi næringen mulighet til å begrense dødeligheten i produksjonen.