Employer branding playbook for sjømatnæringen

Meninger
0

Det er skiftende tider i arbeidsmarkedet. Tidligere var det arbeidsgiver som valgte arbeidstaker. Nå er det i større grad arbeidstakeren som velger arbeidsgiver.

I sammenheng med dette er det kompetansemangel. Det ropes varsko fra alle hold om at det skorter på mentale hestekrefter til å bygge fremtidens Norge. Under slike forhold tilspisser kampen om de beste hodene seg. Og da blir employer branding (arbeidsgivermarkedsføring) bare viktigere.

I artikkelen følger syv prinsipper og spørsmål for selskaper i sjømatnæringen å tenke på for å begynne å bygge et employer brand, særlig ut mot studenter. Listen er ikke uttømmende, men det er mer enn nok til å komme seg opp et nivå. Vi begynner med det fundamentale.

  1. Vær en god arbeidsgiver

Et nok så selvsagt sted å begynne. Men for viktig til at vi bare kan ta det for gitt. Har du tenkt over om selskapet er en god arbeidsgiver etter 2022-standarder?

2. Finn ut hvor selskapet står

Før vi går i gang med selve merkevarebyggingen er det lurt å ta en sjekk på hvor man står. Snakk med arbeidstakere, tidligere arbeidstakere, og andre stakeholders for å forstå hvordan folk ser på selskapet som arbeidsgiver i dag.

3. Word of mouth – det høyeste markedsføringsprinsippet

Word of mouth kalles i boken Perennial Seller av Ryan Holiday det høyeste markedsføringsprinsippet. Det er det man sikter mot. En tilstand hvor du ikke behøver å fortelle arbeidstakere om din eksistens, men hvor de forteller hverandre om deg.

Her er synlighet en nøkkelingrediens. Noe sjømatnæringen ikke er kjent for i skolegangene. For i rekrutteringsøyemed er næringen litt som Harry Potter under usynlighetskappen – det er kun vi som allerede er venner av deg som vet at du gjemmer deg der.

Jeg er overbevist om at det første sjømatselskapet som gjør et betydelig fremstøt mot noen av de store studentmiljøene – ved NTNU, jussen eller NHH – kunne gjort seg selv synonyme i studentenes sinn med hele næringen i en del år fremover.

4. Blue Ocean Strategy/Å eie din egen kategori

De som ønsker å forstå dette bedre kan lese enten Harvard Business Review sitt sammendrag av Blue Ocean Strategy, eller se kapittel 2 i 22 Immutable Laws of Marketing: “The Law of the Category. I sin essens dreier de seg om det samme i en employer branding-kontekst: Hvordan skape din egen kategori, hvor studenter som har lyst til å jobbe med X-tema, forbinder med ditt selskap?

For eksempel “den klimavennlige oppdretteren”. Vil studenter jobbe med klimavennlig oppdrett, så tenker de automatisk på X-selskap. Eller “den dyrevennlige oppdretteren”. Dyrevelferd assosieres med ditt selskap, og studenter som vil jobbe et sted hvor det betyr noe søker seg derfor til deg. Eller, et eksempel fra andre steder i verdikjeden: Har Kontali erobret posisjonen som “havbruksnæringens dataselskap”? Burde være easy pickings.

5. “Purpose”

Tiden for å bare tjene penger er forbi. Folk vil ha mening. I følge en rapport fra Deloitte er selskaper med et tydelig purpose 40% bedre til å holde på de ansatte. Hvilken mening er tilgjengelig for ditt selskap?

Når vi selger næringen overfor studentene setter vi næringen inn i spørsmålet “Hvordan skal vi nå netto-null i den globale matproduksjonen?”. Matsystemet er nr. 2 spørsmålet i klimakampen etter energi. Så det er naturligvis et sted å begynne.

6. Innrøm noe negativt om selskapet

Employer branding er markedsføring, og markedsføring er salg. Og i salg er det viktigste prinsippet troverdighet. Har du ikke troverdighet er det umulig å få noen til å gjøre, kjøpe eller bli med på det du ønsker.

Å innrømme noe negativt om produktet – i denne sammenhengen selskapet – bidrar til å bygge troverdighet. Man bereder grunnen for salgspitchen som kommer etterpå. For selskaper i næringen er det mange gode eksempler å ta av, så gro noen baller, og tør å innrømme noe negativt om selskapet. 

7. Fortell det som en historie

Til sist må det pakketeres i en historie. Et godt narrativ. Det fenger, og er lettere å viderefortelle – ref. Punkt 3 om “Word of mouth”. Noen øvelser man gå gjennom for å bygge historie:

  • Fortell historien om selskapet på en setning
  • På et avsnitt
  • Og på en side