Emisjonspress senker Atlantic Sapphire

Nyheter
0

Den tidligere aksjekometen Atlantic Sapphire har fått rundjuling på børsen. En nært forestående emisjon fremholdes som en av årsakene bak kursfallet.

Den landbaserte oppdretterns aksjekurs faller til ny bunnotering torsdag morgen, etter en nedgang på vel tre prosent. I løpet av det siste året har tre fjerdedeler av selskapets markedsverdi blitt høvlet bort.

Nylig var meglerhusene Norne Securities og DNB Markets ute med analyser som spådde store emisjoner i Atlantic Sapphire. Norne mener den landbaserte oppdretteren må hente minst 100 millioner dollar, mens DNB Markets venter en emisjon på 50 millioner dollar.

I en fersk analyse venter Sparebank 1 Markets en emisjon på 80 millioner dollar, skriver Finansavisen.

«Vi tror den svake aksjekursutviklingen hittil i år er et resultat av at markedet forventer en stor emisjon for å finansiere fase 2-utvidelsen av Bluehouse-produksjonsanlegget i Flordia. Vi deler denne bekymringen, men mener risk/reward er attraktiv på disse nivåene og det er på tide å kjøpe aksjen», skriver analytiker Knut-Ivar Bakken i analysen.

Kilde: Infront

SpareBank 1 tar opp dekning med en kjøpsanbefaling med kursmål 37 kroner. Meglerhuset mener kapitalinnhentingen vil skje på dagens kursnivå.

«Vi tror en emisjon på den størrelsen vil gjøre den ikke-kommitterte bankfinansieringen tilgjengelig for selskapet», skriver Bakken.

Atlantic Sapphire har allerede trukket 50 millioner dollar fra kredittfasiliteten på 200 millioner dollar, hvorav 102 millioner allerede er kommittert.