Emisjon i Naviaq

Nyheter
978

Ove Løfsnæs går inn i Naviaq gjennom Fanøyskjæret Holding AS med en million kroner. Norsk Navigasjon Holding AS øker selv sitt engasjement i Naviaq med samme beløp. Videre har Tidligfasefondet i Nord Trøndelag besluttet å investere 400.000 kroner i Naviaq.

– Vi ønsker de nye eierne velkommen, og er svært tilfreds med deres tiltro til selskapet, sier daglig leder Jan Ivar Sandnes.

Ove Løfsnæs beskriver Naviaq som et interessant forretningskonsept. Han er daglig leder i AQS AS i Flatanger, som leverer servicetjenester til havbruksnæringa.

– Mye av det vi har jobbet med av systemer og systematikk, får vi nå tatt i bruk gjennom samarbeidet med Naviaq, sier Ove Løfsnæs. Han tror hans erfaring fra service og oppdrett kan komme til nytte i Naviaq, og han har stor tro på Naviaq sitt konsept om å knytte sammen moderne dataverktøy med moderne arbeidsformer.

Jan Ivar Sandnes er glad for å ha fått Ove Løfsnæs med som eier, samtidig som AQS allerede er samarbeidsparter og kunde.

– Matchen mellom disse to aktørene og Norsk Navigasjon som teknologileverandør, er svært god, sier Sandnes.

Daglig leder Håvard Belbo i Tidligfasefondet gleder seg over fondets siste investering.

– Det å investere i en «spin-out», er veldig spennende. Det er særlig interessant at en igjennom Naviaq har mulighet for ny anvendelse av en velutprøvd teknologi ved å ta den over i oppdrettsbransjen, sier Belbo.

Naviaq er Tidligfasefondets andre investering kort tid etter at fondet investerte i AssiTeck AS. Adm. direktør i Norsk Fisketransport Harry Bøe er medeier i Tidligfasefondet og synes dette er en spennende investering og mener Naviaq må peise på da det er et stort potensial rundt oppdrettsnæringa.

– Vi er stolte over å presentere Hermod Fledsberg som vår styreleder, sier Ove Løfsnæs og Jan Ivar Sandnes. Fledsberg har bred erfaring som styreleder for selskaper i ulike bransjer, og denne kompetansen vil komme til god nytte i Naviaq.

Hermod Fledsberg ser for seg at hans viktigeste bidrag til Naviaq, vil være hans brede kompetanse og generelle erfaring fra styrearbeid i både nystartede og etablerte bedrifter. Han sitter i styret som representant for Tidligfasefondet. De øvrige i styret er Ove Løfsnæs og Jan Ivar Sandnes.

– Styret utgjør et godt team. Ove kan mye om havbruk både som oppdretter og som servicetilbyder, Hermod er styrets potet som kan litt om alt, og jeg har kjennskap og kunnskap om IT, sier Sandnes.