Ekstremvær tok livet av en million laks

Nyheter
2506

Stortap etter storm på Færøyene.

En alvorlig storm rammet øygruppen 28. februar, og varte i fire dager, til 2. mars. Stormen forårsaket betydelig skade på to av Bakkafrosts oppdrettslokaliteter på Suðuroy: A23 Hvalba og A15 Froðba.

Uværet overbelastet noe av oppdrettsutstyret i A23 Hvalba og skadet nøtene i 12 merder på de to oppdrettsanleggene. I A15 Froðba ga den sammenhengende stormen, over fem dager, så mye juling at det forårsaket betydelig dødelighet av fisken.

Totalt mistet Bakkafrost rundt en million fisk med en gjennomsnittsvekt på 2,1 kilo, skriver selskapet i en børsmelding søndag.

Bakkafrost opplyser at oppdrettsutstyret er forsikret. Fisken er forsikret til kostpris, noe som betyr at selskapet går glipp av et betydelig overskudd på fisken.

Bakkafrost har tidligere guidet et forventet slaktevolum for 2020 på 57.000 tonn HOG på Færøyene. Denne hendelsen forventes å redusere slaktevolumet i 2020 på Færøyene med 5-6.000 tonn HOG.

KART: Bakkafrost