Eksportrekorder uten regjeringens hjelp

Kommentarer
342

Fiskeriminister Per Sandberg sa, ifølge Dagens Næringsliv, under gårsdagens fremleggelse av eksporttallene for 2016 at sjømatnæringen kan nå 200 milliarder innen fem år og at scenarioet med femdobling av eksportverdien «er beskjeden».

– Går det rett til himmels hele veien? Nei, vi ser antydning i markedet til at den høye prisen gjør at vi kan miste markeder, sa Sandberg, som likevel mente at økningen på 23 prosent gjør at «jeg ligger litt foran skjema» som fiskeriminister.

– Det er helt vilt. 75 prosent økning i verdi siden 2012, samtidig som volumet har gått ned tre prosent. Det er sikkert mange økonomer som graver seg ned for å se hvordan det er mulig, uttalte Sandberg.

To arter
To tredjedeler av Norges sjømateksport kommer fra to oppdrettsarter: Laks og ørret. De to laksefiskene sto bak 61 av de 91 eksportmilliardene i 2016.

Mens fangstvolumene er, mer eller mindre, konstante kan oppdrettsvolumene økes. Det er politisk betinget.

Men i år går norsk oppdrettsnæring inn i sitt femte år på rad uten nevneverdig volumvekst. Regjeringen Solberg fortsetter der forgjengeren Stoltenberg slapp. Å tilrettelegge for vekst er ikke på agendaen.

Forsøk
Det har ikke manglet på forsøk. Diverse kuriøse forsøk på å øke den maksimale tillatte biomasse, ispedd grønne konsesjoner og utviklingskonsesjoner, har blitt presentert. Men tiltakene har altså ikke gitt nevneverdig økning i produsert kvantum.

Samtidig er det slik at regjeringen kan peke på næringen selv når det ikke blir vekst. De kan, behagelig nok, toe sine hender og peke på strenge lusegrenser som den store flaskehalsen: Oppdretterne må skjerpe seg og ta ansvar. Dette gjør statsrådene Per Sandberg, Monica Mæland og sjefen selv, Erna Solberg, programmessig i samme åndedrag som de peker på gulroten med en femdobling av produksjonen innen 2050.

En femdobling er det stadig færre som tror på, ja, hvis en ikke inkluderer oppdrettsmotstanderne som begjærlig griper til nettopp dette som et argument mot fiskeoppdrett.

Vekst ute
For det er markedet ute i verden som driver opp priser og eksportverdier. Dagens spotpriser for laks og ørret er tre ganger høyere enn snittprisene i 2012. Det er en revolusjon i etterspørselen. En eksplosiv hunger etter kjernesunn og klimavennlig kvalitetsmat, og en kruttsterk evne og vilje til å betale stadig mer for godene.

Når næringen og regjeringen teller opp eksportrekordene, som ventelig vil fortsette i 2017, skal takken rettes ut til de som faktisk kjøper produktene – ikke regjeringen som har stoppet produksjonsveksten.