Eksplosiv økning i bruk av bakteriofager mot Yersinia

Nyheter
0

Norske oppdrettere opplever utfordringer med yersiniose-bakterier i sjøfasen, og mange har fått øynene opp for hvordan bakteriofager kan brukes for å hindre sykdomsutbrudd.

Bakteriofager er en type virus som har spesialisert seg på å infisere bakterier. De finnes naturlig overalt rundt oss, inni oss og i maten vi spiser. De er helt ufarlige, bortsett fra mot sine helt spesifikke målbakterier. Mot dem er bakteriofagene dødelige – og uhyre effektive.

STIM og samarbeidspartner ACD Pharma står bak det som er verdens eneste biokontrollprodukt basert på bakteriofager til bruk i oppdrett. Bakteriofagene i Custus virker spesifikt på bakterien Yersinia ruckeri som gir yersiniose hos laks.

– Når vi tilsetter Custus i brønnbåtvannet ser vi typisk en reduksjon i smittepresset av Yersinia ruckeri på 95-99 prosent i løpet av et par timer. Når vi gjør dette i forbindelse med stressende operasjoner som transport og lusebehandlinger, så ser vi heller ikke de klassiske utbruddene som typisk opptrer 12-14 dager etterpå, sier salgssjef i STIM, Karl Ove Reinsnes, i en pressemelding.

Mangedoblet
Ifølge Reinsnes er salget av bakteriofagproduktet mangedoblet sammenlignet med tidligere år. Så langt i år har 90.000 kubikkmeter med vann blitt behandlet med Custus.

SinkabergHansen er blant selskapene som nå har gjort sine første erfaringer med bruk av bakteriofager. Høsten 2021 opplevde selskapet høy dødelighet og utbrudd av yersiniose på tre ulike sjølokaliteter rett etter utsett.

– Yersiniose er noe vi har vært forskånet for frem til i fjor høst. Vi la ned mye arbeid for å bli kjent med dette patogenet både når det gjelder smitteveier, prognose og mulige tiltak. Vi fikk smitten inn via to kilder, et direkte fra settefisk og et via vektor brønnbåt. Dette er en svært alvorlig bakteriesykdom med store dyrevelferdsmessige konsekvenser og høy dødelighet. Den er også krevende å håndtere i en infisert populasjon da latente infeksjoner kan blusse opp til nye utbrudd med stort smittepress hvis fisken blir utsatt for stress, sier fiskehelsesjef Bjørn Gillund i SinkabergHansen.

Bjørn Gillund
Konsernleder Kvalitet og Fiskehelse SinkabergHansen (t.h.). Foto: SinkabergHansen

Bakteriofager ble en viktig del av løsningen.

– Underveis har vi brukt bakteriofager i brønnbåtvannet for å holde kontroll på smittepresset i forbindelse med transport og avlusing, og det har spart oss for dødelighet og redusert fiskevelferd. Vi har brukt det underveis både på hele lokaliteter og enkeltmerder og resultatene viser at det var et klokt valg. Det blir spennende å følge videre utvikling når det gjelder bakteriofager, sier Gillund.

I samarbeid med ACD Pharma har enkelte av vannbehandlingene blitt gjennomført med kontrollgrupper for å dokumentere effekt. SinkabergHansen og ACD Pharma samarbeider nå om å skrive resultatene sammen til en vitenskapelig artikkel som vil bli publisert senere i år.

Redusere smittepress
Lignende erfaringer er gjort hos Emilsen Fisk.

– Vi har brukt Custus i forbindelse med avlusning for å redusere smittepress for bakterien Yersinia ruckeri samt redusere negative konsekvenser av denne sykdommen. I forsøk hvor vi sammenlignet avlusing med og uten Custus så vi tydelig forskjell både i smittepress og påfølgende dødelighet. Så vår erfaring er at bakteriofagene fungerer etter hensikten, sier Aoife Maloney Westgård, Leader Fish Health & Biology hos Emilsen Fisk.

Bakterofagangrep

Ifølge Karl Ove Reinsnes er biokontroll ved hjelp av bakteriofager fortsatt ukjent metodikk for mange. Bakteriofager er noe de færreste lærer om på skolen, selv om de faktisk er verdens mest tallrike organismer. I naturen spiller de en nøkkelrolle med å sikre at ingen bakterier blir for dominerende i sitt miljø. Dette foregår i et så stort omfang at det til og med påvirker karbonsirkulasjonen i havet og klimaet på jorden.

– Bakteriofagene som fungerer mot Yersinia finnes naturlig på de samme stedene som bakterien finnes, men i alt for små konsentrasjoner til å ha preventiv effekt på utbrudd. Men når vi tilsetter store konsentrasjoner av den riktige typen bakteriofager i et lukket miljø som en brønn, da gir det bakterien ingen mulighet til å blomstre opp, forklarer Reinsnes.

Selv om Yersinia ruckeri er en ferskvannsbakterie har de siste årene vist at fisken på ingen måte er beskyttet mot utbrudd i sjø. Tilsynelatende frisk fisk kan bære med seg bakterien fra ferskvannsfasen, og når den opplever stress i forbindelse med transport eller avlusing i brønnbåt skiller den ut store mengder bakterier og skaper et smittepress som gir påfølgende sykdomsutbrudd. Forskningsdirektør Hans Petter Kleppen i ACD Pharma har undersøkt hva som skjer med vannet i brønnen under transport og lusebehandling.

– Når smittebærende fisk stresses øker utskillelsen av Yersinia til vannet dramatisk. Dette er noe både Veterinærinstituttet og vi har dokumentert. Kombinasjonen av høyt smittepress og stresset fisk er utløsende for yersinioseutbruddene vi typisk ser to uker etter håndtering i brønnbåt. Når Custus-bakteriofagene tar smittepresset ut av brønnbåtvannet, ser vi derimot at sykdomsutbruddene uteblir, sier Kleppen.