Eks-Naviaq-topp blir sjef i Seaqloud

Nyheter
0

Lisbeth Plassen overtar sjefsstolen i de nyfusjonerte programvareselskapene Naviaq og Seacloud, og markerer sammenslåingen ved å bytte navn til Seaqloud.

De to Bluefront Equity-eide selskapene offentliggjorde før jul planer om å slå seg sammen for å tilby et enda mer komplett og kostnadseffektivt datadrevet tjenestetilbud til oppdrettsindustrien.

– Vi har brukt de seneste månedene på å gjennomføre en teknisk og organisatorisk fusjon, samt utarbeide en strategi for hvordan vi i fellesskap kan skape enda mer verdi for kundene våre, sier Lisbeth Plassen, administrerende direktør i Seaqloud, i en pressemelding.

Plassen var tidligere administrerende direktør i Naviaq.

– Styret og eierne er svært godt fornøyd med at Lisbeth har takket ja til å lede det nyfusjonerte selskapet og med jobben som er gjort i integrasjonsprosessen. Vi synes også det nye navnet – Seaqloud – på en elegant måte viderefører arven fra både Naviaq og Seacloud, sier Charles Høstlund, styreleder i Seaqloud.

Nyfusjonerte Seaqloud leverer sensorer og programvare som gir en totaloversikt over miljøforholdene til fisken, både over og under havoverflaten. I tillegg leverer selskapet løsninger som gir oversikt over utstyr, drift og logistikk. Samlet sett bidrar løsningene til å standardisere, kvalitetssikre og effektivisere arbeidsprosesser for oppdrettsnæringen.

I tillegg til å gjøre oppdrettsselskapers drift mer effektiv, gjør Seaqlouds systemer det enklere for oppdrettere å møte nye krav om miljøovervåkning på lokalitet i et helt år. Kombinasjonen av sensorikk og skreddersydd programvare gjør at dataene er av høyeste kvalitet.

– Det stilles stadig større krav og forventninger til oppdrettsnæringene. Våre løsninger gjør det enklere å få kontroll på alt av data knyttet til drift og miljøforhold ved oppdrettsanleggene, som blant annet vil gjøre bærekraftsrapporteringen bedre og mer effektiv, sier Lisbeth Plassen.

Seaqlouds hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har selskapet kontorer i Alta, Namsos og Tromsø.