Eks-forsker får tillatelse for produksjon av laks på land i Lyngdal

Nyheter
0

Nytt pilotanlegg på Sørlandet.

Statsforvalteren i Agder har gitt tillatelse etter forurensningsloven til Ocean Farm Holding til produksjon av laks og ørret i et landbasert resirkuleringsanlegg på Hausvik i Lyngdal kommune.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16, og produksjonsrammen er 40 tonn biomasse per år. Utslippstillatelsen kan ikke tas i bruk før Agder fylkeskommune har gitt tillatelse etter akvakulturloven.

Råstoff
Anlegget er et pilotanlegg som blant annet skal se nærmere på muligheten for å ta ut CO2 fra produksjonen, og benytte dette som basis for produksjon av råstoff til fôr. Renset avløpsvann skal føres ut i resipienten på cirka 30 meters dyp, og Statsforvalteren har satt grenseverdier for nitrogen, fosfor og organisk karbon for utslippet. Virksomheten skal i tillegg overvåke sin påvirkning av resipienten etter en risikobasert overvåkingsplan. For detaljerte rammer og vilkår viser vi til tillatelse og vedtaksbrev, som er tilgjengelig til høyre på denne siden.

iLaks har tidligere omtalt Ocean Farm Holding sine planer om et landbasert anlegg som kan produsere 2.500 tonn postsmolt og laks årlig. Selskapet vil bygge inntil fire slike anlegg, som kan øke produksjonen til 10.000 tonn.

Forsker
RAS-anlegget skal driftes med teknologi fra AKVA group. Daglig leder og eneeier i Ocean Farm Holding er 49-åringen Trond Rafoss. Han er tidligere forsker i Nibio og jobber nå ved Universitetet i Agder.

Ocean Farm Holding er for øvrig majoritetseier i selskapet Landbasert Akvakultur Norge, som allerede driver med oppdrett av rensefisk av rognkjeks og berggylt på det aktuelle industriområdet.