Eide Fjordbruk sikret seg den første Ecomerden med integrert oksygenproduksjon

Nyheter
0

Den semilukkete merden ble sjøsatt fra Leirvik på Stord torsdag, og slept til lokaliteten på Ospeneset i Fensfjorden i løpet av helgen.

Dette er den tredje i rekken Ecomerden R30 på 30.000 kubikkemeter. De to første ble levert til Osland Havbruk, og er i drift i Sognefjorden.

Eide-merden har egen oksygenproduksjon, er det er mulig å ta inn sjøvann fra 46 meters dyp. I tillegg kan sjøvann tas inn høyere oppe i vannsøylen.

Strømforbruk
Den semilukkete merden har seks individuelle sjøvannintak med maks gjennomstrømning gjennom merden på seks kubikkmeter i sekundet. Hvert inntak i merden har egen regulering av vannstrømmen, som kan sikre en jevn strømningshastighet i hele merdvolumet. Til nå har det aldri vært problemer med CO2. Den store vannføringen er årsaken, og siden vannet skyves gjennom hele merdvolumet, vil strømforbruket være lavt, skriver Ecomerden i en pressemelding.

Ecomerden R30 slepeklar fra Stord til lokaliten Ospeneset i Fensfjorden. Foto. Ecomerden

Til sammenligning vil RAS-anlegg ha tre ganger større strømforbruk for å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrømning, fremgår det av meldingen.

Fleksibel
Vannstrømmen tilpasses fiskestørrelsen med en enkel manøvrering fra flytekragen. Merden består videre av en tett fleksibel dukpose som omslutter en røktenot opphengt i flytekragen. Ecomerden driftes derfor slik næringen er vant med i en åpen merd.

Røktenoten sikrer at merden har en dobbelvegg og at fisken fortrenges skånsomt ved å benytte perlesnor. Levering av fisk  skjer effektivt og skånsomt med drift på pumper og oksygentilførsel.

Merdkonstruksjonen er patentert for ti år siden, og vil bli sertifisert etter den nye NS 9415-forskriften med laveste risikoklasse. Denne sertifiseringen trer i kraft fra nyttår og har flere skjerpende krav, deriblant må alle semilukkete merder dokumentere tilstrekkelig overtrykk i merdposen i tillegg til å ha reserveoppdrift ved punktering av flytekragen og ved store salinitetsforskjeller på lokaliteten.

Satser i utlandet
Ecomerden R30 er en av få lukkede merdkonsepter som tilfredsstiller disse nye krav for lokaliteter opp til 2,5 meter signifikant bølgehøyde og 2 knop strøm.

Flytekragen er utformet som en stiv 12-kantet ring i sjøvannsbestandig aluminium med 12 avdelte vanntette pontonger, som gjør merdkonstruksjonen lett og robust. I tillegg er merden utstyrt med nødstrømsaggregat og nødoksygentilførsel, som sikrer at merden har et konstant oppdrettsvolum intakt, og at den gode fiskevelferden opprettholdes.

Ecomerden melder videre å ha inngått avtaler på levering av flere større prosjekter i inn- og utland i kjølvannet av Aqua Nor-messen.

Den første Ecomerden ble først installert hos Sulefisk i Solund for seks år siden, i en mindre versjon.

Ecomerden R30 på lokalitet i Sognefjorden. Kunden er Osland Havbruk. Foto. Ecomerden