Eide Fjordbruk lander bærekraftslinket lån til 200 mill. i Sparebanken Vest

Nyheter
0

Eide Fjordbruk får tilført finansiering på 200 millioner kroner fra Sparebanken Vest, knyttet til knallharde klimamål.

Det er første gang Sparebanken Vest innvilger et såkalt bærekraftslinket lån til havbruk, og det er første gang Eide Fjordbruk får denne typen finansiering. Et bærekraftslinket lån er et lån med gunstige vilkår, som forutsetter at kunden oppfyller visse klimakrav. De strenge kravene er satt av selskapet og banken i fellesskap. Lånerammen til Eide Fjordbruk skal brukes til å investere i ny teknologi i lukkede anlegg i sjø, som gir null lus, dobbel barriere mot rømming og oppsamling av slam.

– Havbruksnæringen er en vesentlig del av verdiskapningen og sysselsettingen på Vestlandet. Som bank ønsker vi å være en offensiv pådriver for det grønne skiftet, bærekraftig omstilling og ny teknologi. Da er det en glede å kunne tilby finansiering til den ambisiøse og fremoverlente gjengen i Eide Fjordbruk, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, i en melding.

Jan Erik Kjerpeseth er banksjef i Sparebanken Vest. Foto: SPV

Tøffe mål
Eide Fjordbruk har lenge vært en pådriver for bærekraftig havbruk og har satt seg tøffe mål i tråd med Paris-avtalen og 1,5-gradersmålet. Selskapet har kommet langt siden målingene startet i 2018, og skal kutte egne utslipp med minimum 60 prosent og de indirekte utslippene i verdikjeden med minimum 50 prosent innen 2030.

Daglig leder Sondre Eide er glad for å ha banken med på laget, men skulle gjerne sett mer handlekraft fra myndighetene:

– Vi som selskap gønner på for bærekraftig utvikling av næringen, og nå med gunstig finansiering i ryggen. Næringen satser, banken satser – nå må myndighetene på banen, sier han, og sikter til den saktegående prosessen rundt miljøteknologitillatelsene som har vært forespeilet næringen i lang tid.

I 2021 foreslo Nærings- og fiskeridepartementet å etablere ordningen med miljøteknologitillatelser som skulle stimulere til utvikling av nye produksjonsmetoder som kunne redusere miljøfordringene i næringen. Kravene til prosjektene var null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus, og minimum 60 prosent oppsamling av slam.

Løsninger
– I praksis betyr dette lukkede anlegg i sjø. Eide Fjordbruk har investert mye tid og penger i å utvikle løsninger for denne typen tillatelser, men opplever at myndighetene trenerer ordningen gjennom en omfattende prosess med rapporter, høringsrunder, evalueringer og NOU’er. Ordningen er i praksis lagt i skuffen, sier Sondre Eide.

– Eide Fjordbruk gønner på selv om miljøteknologiordningen ikke er på plass, men det ville gått veldig mye fortere og gitt et mye bedre resultat om vi ikke måtte svømme mot strømmen. Politikerne må vise vilje til endring. Vi får ikke en virkelig omstilling i næringen før vi har den ordningen. Myndighetene har fjernet gulroten når miljøteknologiordningen treneres. Nå står vi igjen med pisken/trafikklyssystemet, sier han.

Familieeide Eide Fjordbruk produserer om lag 18.000 tonn laks årlig.