Egenkapitalen vasket bort etter underskudd for Krüger Kaldnes

Nyheter
2715

Tapte penger i brennhett marked. Nå må det franske morselskapet sikre finansiering ut året.

Oppdretterne, både her hjemme og ute, har stått i kø for å bygge landbaserte anlegg for produksjon av storsmolt og matfisk de siste årene. Et stikkord har vært resirkuleringsteknologi, såkalt RAS. En av leverandørene som har spesialisert seg på dette er sandefjordfirmaet Krüger Kaldnes.

Men det har ikke gått knirkefritt. Fasit for 2017 er et netto underskudd etter skatt på 20,5 millioner kroner.

Negativ egenkapital
Egenkapitalen var ved årsskiftet negativ med 3,6 millioner kroner, mens gjelden beløp seg  til 261,3 millioner kroner.

Regningen plukkes opp av eieren. Krüger Kaldnes er 100 prosent eid av det franske Veolia-konsernet.

Vil bistå
«Selskapet har en solid ordrereserve og forventer positive resultater i årene som kommer. Veolia Water Techologies S.A. har gjennom support letter bekreftet at morselskapet vil bistå med nødvendig finansiell støtte for å sikre driften i den kommende regnskapsperiode frem til 31.12.2018″, heter det i Krüger Kaldnes’ årsberetning.

«I årene 2016 og 2017 har selskapet investert i utvikling av nye løsninger for akvakulturmarkedet og generell kostnadseffektivisering. Dette vil gi stor effekt i den kommende periode», står det videre.

Ingen bonus
Selskapet byttet daglig leder i løpet av 2017. Ifølge notene i årsrapportene fikk han med seg en bonus fra 2016 på 376.104 kroner. Han benyttet dessuten sin avtale om seks måneders oppsigelsestid med lønn. I tillegg kommer kostnadsført avtalt etterlønn på 1.370.552 kroner.

Ny toppsjef for Krüger Kaldnes leies inn fra Veolia. Det er ikke avtale bonus for daglig leder i 2017, opplyses det i årsrapporten.