Egenkapitalen til Grovfjord Mek. Verksted er tapt

Nyheter
0

Inflaterte kostnader rammer oppdrettsverft.

Verftet i Grovfjord i sørlige Troms er kraftig på overtid når det nå presenterer sine regnskaper for 2021. Og det ble dyster lesning. Selskapet tapte 21,1 millioner kroner før skatt. Egenkapitalen var ved årets utgang negativ med to millioner kroner. Pantegjeld lå på 2,8 millioner kroner, mens leverandørgjeld var på 72,4 millioner kroner.

– Det har vært en vanskelig periode, men nå kommer vi for fullt tilbake, sier daglig leder Bård Meek-Hansen til Kystens Næringsliv.

Meek-Hansen åpner opp for strategiske samarbeid for å styrke driften – å realisere mulighetene for verftet.

– Vi er ute etter en strategisk samarbeidspartner, rett og slett for å få dette raskere realisert, sier Meek-Hansen.

Inflaterte kostnader, ikke minst for stål og strøm, rammer båtbyggeren.

– Et oppdrettsbåt vi før kunne tilby til 15 millioner kroner, koster i dag 21 millioner kroner. Det er snakk om en dramatisk prisvekst bare på komponenter, materialer og underleverandører, sier han videre til avisen.

Selskapets 2022-regnskap er foreløpig ikke klart, men Meek-Hansen håper på «svakt positive tall».

Grovfjord Mek. Verksted 2021 2020 Endring
Omsetning 261,1 202,1 29,2 %
EBIT -18,8 11,6 -262,1 %
Resultat før skatt -21,1 10,8 -295,4 %
Driftsmargin -7,2 % 5,7 %
Alle tall i millioner kroner