Egenkapitalen er tapt for Nekton Havbruk

Nyheter
1337

Smølaoppdretter i rødt.

– Selskapet hadde et godt resultat første halvår 2019 og lå over budsjett. I andre halvår fikk selskapet utfordringer med biologien. Dette medførte at en relativ stor andel av biomassen måtte slaktes på lav vekt og til en lav salgspris, forteller daglig leder Roger Osen til iLaks.

– Selskapet valgte også å gjøre en ekstraordinær avskriving av anleggsmidler som ikke er en del av selskapets driftskonsept. Selskapet er i en oppbyggingsfase og har relativt høye faste kostnader som skal dekkes inn med lavt produksjonsvolum. Det er gjort grep for å strukturere selskapet og redusere kostnader, og vil fortsette dette arbeidet utover, sier han.

Nekton Havbruk, som driver et visningsanlegg for laks på Smøla i Møre og Romsdal, mer enn doblet salget fra 2018 til 2019. Men resultatet endte i rødt. Bunnlinjen ble gjort opp med et netto underskudd på 8,6 millioner kroner i fjor.

Foto: Nekton

Negativ egenkapital
Den bokførte egenkapitalen var ved årsskiftet -3,2 millioner kroner. Totalbalansen var da på 120,3 millioner kroner.

«Styret er klar over at egenkapitalen er tapt. Selskapet har merverdier som oppveier dette og selskapet holder løpende sine leverandørforpliktelser», står det i notene til årsregnskapet.

Nekton Havbruk 2019 2018 Endring
Omsetning 111,9 50,6 121,1 %
Driftsresultat -3,6 7,6 -147,4 %
Resultat før skatt -11,6 2,2 -627,3 %
       
Driftsmargin -3,2 % 15,0 %  
       
Alle tall i millioner kroner    

Konsern
Nekton Havbruk innkonsolideres i konsernregnskapet til Nekton, som eier selskapet 100 prosent. Morselskapet Nekton er også eneeier av Nekton Settefisk. 2019-resultatet til Nekton er foreløpig ikke tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.