Ecofisk inngår fem års rognavtale med Benchmark Genetics

Nyheter
0

Det landbaserte anlegget, som er under prosjektering i Espevik i Tysvær kommune, har sikret seg genetikk fra oppstarten gjennom en femårs avtale med Benchmark Genetics Norway.

Leveringsavtalen har oppstart i første kvartal 2023, og vil utgjøre over 25 millioner rognkorn årlig når anlegget er fullt utbygd. Benchmark Genetics skal også bidra med teknisk kompetanse både i prosjektfasen, og når smolt og matfiskanlegget er kommet i drift.

Fakta

Ecofisk
  • Anlegget har som mål å bli Norges største integrerte oppdrettsanlegg på land, og har en sterk bærekraftprofil basert på lavt miljøavtrykk, gjenbruk av lokalitet, avsalting av sjøvann og energi hovedsakelig fra solceller som dekker 180 tusen kvadrat. Slammen fra anlegget vil bli produsert til biogass.
  • Prosjektet har fått tildelt konsesjon på opptil 20 millioner post-smolt (0,5 – 1 kg) og/eller opptil 8 millioner matfisk (5kg), med en total produksjon på 40.000 tonn. Dette gir Ecofisk stor fleksibilitet og redusert risiko i oppstarten.
  • Byggeprosessen forventes å ta ca. åtte år og det vil bli trinnvis utbygging
  • Fullt utbygget vil anlegget gi 100 nye arbeidsplasser.
  • Anlegget skal bygges på en 300-mål stor, ferdigplanert tomt som tidligere huset et steinknuseverk. Det betyr at anlegget ikke vil påføre naturen nye inngrep. Til tomten er det allerede en dypvannskai som skal benyttes til utskipning av post-smolt og etter hvert matfisk.
  • Vannet skal hentes fra 80 m dyp i Hervikfjorden og benyttes både til ferskvannsproduksjon (osmosebehandlet), og som sjøvann til påvekst. Dette betyr at anlegget ikke behøver en egen ferskvannskilde.
  • AKVA Group skal stå for teknologien til RAS-anlegget. Selskapet er også en av eierne sammen med investorene Jakob Hatteland, Bjørn Apeland m.fl.

Bjørn Inge Staalesen som er daglig leder i Ecofisk sier at de skal bygge det som blir det største integrerte landbaserte oppdrettsanlegget i Norge når det står ferdig. Anlegget skal produsere laks med svært lavt miljøavtrykk, og selskapet er for øvrig opptatt av at fisken i anlegget skal ha høy velferd og at biosikkerheten skal være ivaretatt på den aller beste måte.

Tidlig fase
– Vi har signert rognavtale på et tidlig tidspunkt fordi vi er opptatt av biosikkerhet og ønsker å sikre oss en av de viktigste innsatsfaktorene til anlegget. Dessuten begynner jo oppdrettssyklusen med rogn, og etter planen skal det første innlegget skje i løpet av første kvartal 2023, sier han i en pressemelding.

Staalesen forteller at de har vært opptatt av at Benchmark Genetics har ansatte med høy kompetanse både på de tidlige faser av produksjonen og på landbasert produksjon i RAS. Et moment i avtalen er at Benchmark skal dele denne kompetansen og erfaringer med Ecofisk i prosjekterings- og oppstartsfasen for å sikre at anlegget blir optimalt designet for en biosikker produksjon med høy dyrevelferd.

– Når vi er i full drift, skal vi legge inn i overkant av 25 millioner rognkorn i året. Det sier seg selv at vi vil ta inn rogn gjennom hele året, også sommerstid. Benchmark sin leveringsdyktighet på off-season rogn har også vært en viktig faktor i valg av dem som vår samarbeidspartner.

Oppdrett i Kina
Geir Olav Melingen, kommersiell direktør i Benchmark Genetics, er mektig imponert over Ecofisk sitt prosjekt, og har stor tro på at de vil lykkes med både finansiering og gjennomføring av sine planer.

– Anlegget legger opp til stor fleksibilitet med både post-smolt og helsyklus landbasert produksjon. Dette syntes vi er spennende, da det også vil utfordre genetikken siden deler av produksjonen skal settes ut i sjø den siste fasen, mens den andre delen av produksjonen skal gå på land hele livsfasen. Da må vi sikre at rogna vi leverer har de beste genetiske egenskapene tilpasset de ulike miljøene den skal vokse i.

For Melingen personlig er det ekstra artig at han tidligere har samarbeidet med COO i Ecofisk, Rustan Lindqvist i sammenheng med et landbasert anlegg for laks i Ürümqi i Kina.

– Nå krysser våre stier på nytt, og denne gangen i et helt annerledes RAS-prosjekt både med hensyn til geografisk plassering, størrelse og miljøavtrykk, avslutter han.