Dyrevernalliansen om fiskevelferd: – Det beste må ikke bli det godes fiende

Nyheter
978

– Det er ingen andre som driver med husdyr i Norge som har bedre forutsetninger for å virkelig ta tak i dyrevelferd enn nettopp laksenæringen, sa Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen da hun innledet på det første møtet i forumet AquaWelfare.

Tirsdag arrangerte Sjømat Norge heldagsmøte på Gardermoen med fiskevelferd på programmet. I alt 36 deltakere fra næringen, fiskehelsetjenester og andre fagmiljøer gikk gjennom et fullspekket program med innlegg som belyste status for fiskevelferden i havbruksnæringen fra flere sider.

Bakgrunnen er Sjømat Norge sitt initiativ for å utvikle en mal for beste praksis for fiskevelferd innen 2021, der AquaWelfare-forumet blant annet skal bidra til å drive fram arbeidet i næringen.

– Beste praksis må forbedres dag for dag
Vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk sa under sitt innlegg at Dyrevernalliansen vil jobbe for at arbeidet gjennom AquaWelfare-initiativet får et konkret innhold.

– Samtidig er det viktig for oss å få frem at det beste må ikke bli det godes fiende. Å utvikle en beste praksis vil innebære at den vil måtte forbedres dag for dag, sa Lybæk under oppsummeringen av dagen.

FOTO: Sjømat Norge

Finnes både data og kunnskap
Det var faglige innlegg av Sjømat Norge, Lerøy Seafood Group, Scanvacc, FHF, Sølvtrans, Hydrolicer, Bremnes Seashore og Åkerblå, før daglig leder Solveig Nygaard i FoMAS oppsummerte dagen. Hun la vekt på at det allerede finnes både data og kunnskap i næringen som Sjømat Norge må gjøre nytte av i det kommende arbeidet.

– Mange har pekt på behovet for mer kunnskap. Det pekes på vitenskapelige institusjoner og beslutningstakere, men hvem har mye av denne kunnskapen? Det har de som arbeider i felt. Praktikerne på merdkanten må derfor med, sa Nygaard, som også var opptatt av at dette er et felt som krever åpenhet og samarbeid.

– Historien har vist at de beste periodene i næringen har kommet når selskapene har utvekslet erfaringer sammen. Så Sjømat Norge: Kjør på, var hennes avsluttende appell til forsamlingen.

Fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge sier at det første AquaWelfare-møtet ble vellykket med mange gode innlegg og innspill. Tilbakemeldingene er at Sjømat Norge er på rett spor og at både næring og fagmiljøer ønsker å bidra i det videre arbeidet med å utvikle en mal for beste praksis på fiskevelferd.