Duket for høyere havbruksstudium

Nyheter
964

Splitter nytt og en milepæl for landets fremste sjømatregion. Det er meldingen fra Ytre Namdal fagskole ved rektor Anita Frelsøy og avdelingsleder Kåre Kvaløy.

Nyheten er klarsignal fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om å starte studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner». Høsten 2020 vil det første tilbudet på høyere yrkesfaglig nivå, etter det skolen kjenner til, være en realitet.

– Rett å omtale dette som næringas eget studie. Det med tanke på samarbeid, tilbakemeldinger og ikke minst konkrete partnerskapsavtaler i løpet av forarbeidet, framholder de to lederne ved fagskolen.

Fakta

«LEDELSE HAVBRUKSOPERASJONER» Vert: Ytre Namdal Fagskole Omfang: 60 studiepoeng, fordelt på 2 år Oppnådd kompetanse: Fagskolegrad Antall samlinger: 10, fem hvert år Opptakskrav: Fagbrev akvakultur Alternativt opptak: Vurdering av realkompetanse Søknadsfrist: 15. april 2020

Kompetanse på viktige felt
Fagskoleutdanningen er rettet mot ledernivå innen sjøbasert servicenæring i kystnære farvann. Studiet skal bidra til økt formalkvalifikasjon – hvor ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentralt.

Ytre Namdal fagskole er lokalisert til Rørvik i nye Nærøysund; som fra 1. januar 2020 vil være landets største havbrukskommune.

– Planlegging for det nye studiet har pågått siden 2017. Utdanningen skal sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i en region med fortsatt sterk vekst i sjømatnæringa. Selskap og aktører peker selv på at helhetlig kompetanse som et sentralt behov – spesielt ledelse av arbeidsoperasjoner, sier Kåre Kvaløy.

Utdanningen vil være rettet mot nivået leder/mellomleder. Kandidatene skal lede operasjoner på sjøbaserte akvakulturanlegg, servicebåter og mobile installasjoner som avlusingsflåter. Alt dette defineres som «havbruksoperasjoner».

Et kjennetegn for næringa og bransjen er at kunnskap i stor grad er «ferskvare». En viktig målsetting vil være å holde studentene på høyde med den siste utviklingen, i samarbeid med blant annet ulike kompetansemiljø.

Oppdatert og direkte
Studentene skal få en framtidsrettet, oppdatert og klart yrkesrettet utdanning. Kompetansen vil gjøre dem attraktive i alle typer foretak som driver på feltet.

– Kandidatene vil få en felles bakgrunnskunnskap vesentlig for forståelse av fiskevelferd ved operasjoner i tilknytning til akvakulturanlegg, framholder Kvaløy.

Videre vil HMS og forståelse av samspillet mellom teknologi, biologi, miljø og samfunn stå sentralt. Opplæringen er ment å utvikle samarbeid, kommunikasjon og evnen til praktisk å håndtere situasjoner som naturlig vil oppstå.

Tilpasset folk i jobb
Studiet rettes inn mot folk som er i jobb, og det legges opp til å bli gjennomført over to år ved siden av jobben. Totalt skal det være 10 samlinger; med dobling av alle på to ulike steder slik at studentene kan tilpasse deltakelsen i forhold til egen jobb.

– All innsats mellom samlingene skal skje via nettet. En betydelig grad av selvstudie vil dermed kreves, samtidig som fagskolen også overfor de nye studentene legger opp til å dra veksler på sin lange erfaring og kompetanse på utdanning av skipsoffiserer, sier rektor Anita Frelsøy ved Ytre Namdal fagskole.

«Ledelse i havbruksoperasjoner» skal tilføre studentene oppdatert kunnskap, slik at deltakerne kan løse oppgaver i kontinuerlig utvikling.