– Du kan ikke lage en Formel 1-bil når du skal ha en Skoda

Nyheter
0

Fjord Miljø-gründer Sven Jørgen Strømmen er usikker på om kapitalkrevende utviklingskonsepter alltid er like hensiktsmessige.

Sven Jørgen Strømmen har utviklet Strømmenrøret og det flytende filteret Fjordfilter. Teknologien er utviklet for fjordbasert oppdrett.

Røret henter kaldt og saltholdig vann opp fra dypere vannlag, mens filteret skal bidra med overflatevann. Filteret skal gjøre at man blant annet unngår timeglasseffekter på luseskjørt. Det vil også beskytte mot at partikler og smitte kommer innenfor.

Fjord Miljø-eieren, som nylig flyttet inn i nye lokaler på Nordfjordeid, ønsker å tilby en rimelig kombiløsning til fjordbaserte åpne oppdrettsanlegg, bestående av Strømmenrøret, Fjordfilter, luseskjørt, sensorer og automasjon.

Fjordcloud
Med utgangspunkt i open source-teknologi har Fjord Miljø utviklet en software som støtte for løsningen. Den måler vannet inne i og utenfor merden med hensyn til forhold til salinitet, oksygen og temperatur. Sensorikken og automasjonen integreres i det Strømmen kaller Fjordcloud:

– Der får du måling hvert minutt, hver time, dag, måned og år. Du logger alt som skjer forklarer han til iLaks.

– Og du kan også fjernstyre, slik at du kan ta pumpene opp og ned i speed i forhold til å regulere hvordan du vil ha det i merden, forteller han videre.

Fjord Miljø-sjefen understreker at den enkelte oppdretter eier dataene fra sine egne merder:

– Dataflyten er slik at vi har hele systemet fra å hente inn til lagre dataene. Det er ikke slik at vi eier dataene og kan selge dem videre til andre, vi bruker dem kun internt.

– Men det er vi som behandler og lagrer dataene, og har lov til å bruke dem til å utvikle systemene våre, presiserer han.

Fjordfilter: Verdens første flytende vannfilter til fjordbasert oppdrett. Foto: Fjord Miljø

Gunstig pakke
Sven Jørgen Strømmen erkjenner at det har vært utfordringer med timeglasseffekter knyttet til Strømmenrøret, men er overbevist om at han nå har funnet en rimelig og god løsning som kan unngå dette:

– Det er når du har Strømmenrør, Fjordfilter, presenning og sensorikk til sammen som er supergunstig. Dette er en gunstig pakke. Du gjør ikke noe merdene. Du har merden som før og tilfører utstyret til en eksisterende merd, hevder han.

Strømmen er overbevist om at det Fjord Miljø tilbyr er svært gunstig sammenlignet med andre tekniske løsninger:

– Dette er rimelig i forhold til utviklingskonsesjonene. Der har det vært konkurranse på å gjøre det dyrt, mener han.

Fjord Miljø-eieren er opptatt av at man må lage noe som både har en fornuftig pris og som oppdrettene enkelt kan benytte:

– Det er ikke alt som er helt kommersielt, fordi de har en så høy pris. Du må lage noe som de fleste kan bruke. Du kan ikke lage en Formel 1-bil når du skal ha en Skoda. Investeringen må stå i samsvar i forhold til inntekt. Ting skal lønne seg, er Sven Jørgen Strømmens enkle resonnement.

Strømmenrøret henter vannet fra 18 meters dybde. Foto: Fjord Miljø