Drømmer om en sensasjon innen oppdrett

Nyheter
838

Akvaplan Niva i Tromsø ønsker å satse på oppdrett av makrellstørje, også kjent som verdens dyreste fisk.

Det skriver avisen Nordlys.

Selskapet har søkt om utvidelse av sin tillatelse for oppdrett og forskning på flere nye arter på sin forskningsstasjon på Kraknes i Tromsø.

I tillegg til nevnte makrellstørje, er det søkt om berggylt, bergnebb, grønngylt, rødnebb og taskekrabbe.

Makrellstørjen er nært utryddet i norske farvann, og eksemplarer av høy kvalitet har gått for en million kroner på auksjon.

Ass. direktør i Akvaplan Nina, Anton Gievær, sier likevel til Nordlys at det er en lang vei å gå før oppdrett av denne arten er en realitet.

– Det ville være en sensasjon, sier han til avisen.

Akvaplan har startet utfylling av en tomt nord for dagens anlegg, i det som planlegges som et landbasert anlegg.

Troms fylkeskommune avventer nå svar fra sektormyndigheter, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Tromsø kommune har ingen merknader til prosjektet.