Dro inn en kvart milliard på driften, men merker dempede laksepriser

Nyheter
610

Bakkafrost-konsernet leverte et totalt driftsresultat på 251,8 millioner danske kroner, etter å ha slaktet 11.600 tonn laks i årets tredje kvartal.

Fallende spotpriser hadde en negativ innvirkning på oppdrettsvirksomheten sammenlignet med foregående kvartaler. Lavere laksepriser til tross; foredlingsdivisjonen måtte bokføre et lite driftsunderskudd, mens fiskemel, -olje og -fôr-divisjonen dro inn 79,5 millioner danske kroner i EBITDA.

Mens Bakkafrost satte ut 3,2 millioner smolt, hentet fôrfabrikken Havsbrún 21.900 tonn fôrråstoff i kvartalet, opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Gikk ned
Oppdrettssegmentet oppnådde et driftsresultat på 216,7 millioner danske kroner, som tilsvarer NOK 23,51 per kilo.

Administrerende direktør Regin Jacobsen er tilfreds med kvartalsresultatet.

– Selv om lakseprisen gikk ned i kvartalet, hadde Bakkafrost et tilfredsstillende resultat.  Lakseprisprisen i tredje kvartal i år var betydelig lavere enn i samme kvartal i fjor. Vi har fortsatt gode utsikter for laksemarkedet, men det er fare for lavere laksepriser i fremtiden.

Flåte
Den tidligere supplybåten «Roland» startet driften i dette kvartalet, bevæpnet med varmtvannsbehendlingsutstyr, og slo med det følge med en annen supplybåt, «Martin», samt brønnbåten «Hans á Bakka» inn i Bakkfrost-flåten.

– Bakkafrost er godt rustet til å bekjempe lakselus med gode løsninger. En annen positiv utvikling i kvartalet var forbedringen i VAP-operasjonen, etter å ha opplevd oppstartsproblemer i første halvdel av 2017, kommenterer Jacobsen.

Bakkafrost-konsernet forventer å slakte 54.500 tonn laks i år. Neste år er guidingen 51.000 tonn laks, sløyd vekt.