Driver landbasert oppdrett av laks 439 meter over havet. Nå slaktes den første fisken

Nyheter
4185

Swiss Lachs med milepæl.

Den første laksen fra et landbasert oppdrettsanlegg i Lostallo, en alpin-bygd i den italienske delen av Sveits, blir i disse dager slaktet.

Det bekrefter Thomas Hofmann, som er leder på anlegget, i en uttalelse på LinkedIn.

«Etter 24 måneder med hardt arbeid, er vår laks endelig klar», skriver Hofmann på det sosiale nettverket.

Markedssjef i Swiss Lachs, Ronald Herculeijns, bekrefter det samme i en e-post til iLaks.

– Vi startet akkurat slaktingen av første batch. Vi har seks batcher per år, og hver andre måned importerer vi egg fra Island. Etter 24 måneder har fisken nådd slaktestørrelse på 3,5 kilo sløyd vekt.

– På årlig basis planlegger vi å produsere 600 tonn fisk, det er rundt 480 tonn sløyd vekt. 80 prosent av fisken vil bli solgt fersk, 20 prosent av laksen vil bli røkt og solgt online i vår butikk og til våre forhandlere og fiskedistributører.

Selskapet, som startet opp for to år siden, har avtale med blant andre Coop, som er en av de største supermarkedkjedene i Sveits.