Dramatisk dropp i CMS-dødelighet hos Nordlaks. Vitenskapen ser på Omega-3.

Nyheter
0

Våren 2021 opplevde Nordlaks et omfattende CMS-utbrudd. Denne virussykdommen resulterer ofte i hjertesprekk hos laksen, og hele merder blir som regel tidlig slaktet. Men denne gangen testet Nordlaks en diett med høy inklusjon av EPA + DHA, og fiskegruppen fikk gå til planlagt slakt og dødeligheten avtok slik at produksjonen kunne gå som planlagt.

Skretting og NMBU ble tidlig koblet på for å validere og studere de biologiske effektene, og nå foreligger en vitenskapelig artikkel som viser at optimalisering av EPA+DHA-nivåer i fôret kan være gunstig ved alvorlige CMS-utbrudd.

CMS er en av de viktigste dødsårsakene til laks i sjøfasen, og det er en kostbar sykdom for oppdrettsnæringen, og det finnes ingen kommersiell vaksine.

Hjelpemidler
– Vi vet ikke hvor infeksjonen kommer fra eller når og hvordan fisken blir infisert. Du kan ha merder med massiv infeksjon, og nabomerder som ikke er smittet. Da er det viktig å ha målrettede hjelpemidler som vist i denne publikasjonen, sier Espen Rimstad, professor i virologi ved NMBU Veterinærhøgskolen til iLaks.

Nordlaks har i lang tid jobbet målrettet med å finne flere verktøy for å kunne bedre fiskehelsen.

– Normalt ville et slikt tilfellet hos oss endt med tidlig utslakt, men med bruk av klinisk ernæring, fikk denne casen et positivt utfall. Vi har etter dette første forsøket fortsatt å optimalisere EPA+DHA-nivåer i fôret når vi får påvist hjertesykdom. Kommer vi tidlig i gang med tiltak, så ser vi at det er gunstig, sier Camilla Robertsen, fiskehelsebiolog i Nordlaks.

Grafen i den vitenskapsartikkelen viser at ukentlig dødelighet steg kraftig fra uke 14, og etter at ernæringstiltaket ble startet i uke 24, falt dødeligheten dramatisk. I uke 31 måtte fisken flyttes, og dødeligheten økte igjen. Forskerne sier at det viser hvor svak fisken var på det tidspunktet. Grafikk: MDPI.

Positive resultat både for CMS og HSMB
Skretting og NMBU har utført flere studier og fått mye felterfaring med hjertesykdom hos laks, ikke bare med CMS, men også med den smittsomme virussykdommen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Resultatene er positive med bruk av rett fôr til rett tid til rett fiskegruppe særlig for HSMB og CMS.

– Vi ser at fettsyresammensetningen i hjertet endrer seg, mer Omega-3 og mindre Omgea-6, i retning av et mer anti-inflammatorisk lokalt miljø. Dette er ikke et medisinfôr, men vi ser at det er positivt å støtte fisken gjennom sykdomsperioden. Samtidig må vi være klar over at disse flerumettede fettsyrene er en begrenset resurs som vi får fra villfisk og mikroalger. Da er det viktig å bruke det strategisk når det er nødvendig. Det er bra både for fiskens helse og for bærekraften, sier Johan Rennemo, veterinær i Skretting som har ledet undersøkelsen.

Forskningsgjennombrudd
For å overvåke sykdomsutviklingen og ernæringstiltakets effekt, gjennomførte NMBU og Skretting histopatologiske analyser, virus-analyser og analyser av fettsyresammensetning i hjertet.

– Etter at vi satte i gang ernæringstiltaket, observerte vi en betydelig nedgang i dødelighet, reduksjon av CMS-relaterte hjerteforandringer, endret fettsyresammensetning i hjerte og en signifikant reduksjon i virusmengde i fiskegruppen, sier Håvard Bjørgen, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Camilla Robertsen, fiskehelsebiolog i Nordlaks har jobbet med tett med forskerne for å kunne finne det optimale nivået av Omega-3 under virusutbrudd. Foto: Nordlaks.