Dømt for promillekjøring: Laksesjåfør følte seg ikke så beruset fordi han «brukte hele dagen og da får man ølen ut av kroppen»

Nyheter
1384

En 40 år gammel litauisk mann, som fraktet cirka 19 tonn laks, er av Øvre Romerike tingrett dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring.

I den ferske dommen fra tingretten går det fram to politibetjenter i oktober i fjor fikk melding om å kjøre til E6 litt før Jessheim fordi et vogntog hadde kjørt ut av kjørebanen. Da de to politibetjentene ankom, stod vogntoget cirka en meter utenfor veibanen på et jorde, parallelt med veien. Veistrekningen som tiltalte kjørte utfor skal ifølge dommen ha vært rett, men det var ellers vått og mørkt.

Den ene politibetjenten mistenkte at mannen hadde sovnet bak rattet, men kunne ikke merke på tiltalte om han hadde drukket. Politibetjenten gikk deretter tilbake til politibilen, før han returnerte fem-ti minutter senere. Da satt laksesjåføren med en tilnærmet full flaske brennevin, og en kopp med noe av flaskens innhold oppi. Tiltalte fikk beskjed om å ikke drikke, og rundt en time senere kom en annen patrulje med et blåseapparat.

«Tiltalte blåste til 0,96 redusert verdi, svarende til 1,9 i promille», heter det i dommen. Deretter ble sjåføren tatt med til legevakten for blodprøver. «Resultatet fra førstnevnte prøvetaking viser en promille på 2.37, mens resultatet fra siste prøvetakingstidspunkt viser en promille på 2.24», står det videre i dommen.

Følte seg ikke så beruset
I et politiavhør dagen etter erkjente mannen straffeskyld for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Den aktuelle dagen skal han ha kjørt fra Hitra til Gardermoen, og på Gardermoen fikk han en henger til lastebilen. Planen var at mannen skulle overnatte på Gardermoen før han kjørte til Sverige, men han ble ifølge dommen «bekymret og nervøs og begynte å drikke i 14-15 tiden». Mannen mener han han drakk i rundt seks timer på Gardermoen, og at han forsøkte å sove i tre timer, men klarte ikke dette. Han skal ha forlatt Gardermoen i 22.00-tiden.

I politiavhøret fikk mannen spørsmål om sin beruselsesgrad. Han svarte da at han ikke følte han var så beruset fordi «han brukte hele dagen og da får man ølen ut av kroppen», og i tillegg hadde han spist. Han tror han sovnet bak rattet fordi han ikke hadde sovet tidligere på dagen.

Mannen vet ikke hvor mye han drakk før han satte seg til å kjøre, men antydet også at det kunne være snakk om en halv liter vodka og tre bokser med øl. Han innrømmet også at han begynte å drikke litt vodka etter å ha kjørt utenfor veibanen mens han ventet på politiet.

30 dagers ubetinget fengsel
Retten mener det  bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte var påvirket av alkohol da han kjørte vogntoget. Videre skriver retten at det er umulig å vite hvilken promille tiltalte hadde under kjøringen, men den mener det er hevet over enhver tvil at promillen var på minst 1,2.

Mannen skal også ha oppbevart et knokejern i lastebilen, som han uoppfordret ga til en av politibetjentene. Tiltalte skal ha forklart at han hadde dette med seg fordi «de av og til blir plaget av banditter.»

Ifølge retten er det den den ruspåvirkede kjøringen som er bærende for straffutmålingen.

Mannen møtte ikke i rettssalen da hovedforhandling ble avholdt i retten i forrige uke, og denne uken ble dommen avsagt.

Den litauiske sjåføren er dømt til 30 dager ubetinget fengsel, og en bot på 10.000 kroner. Han må også betale saksomkostninger på 3.000 kroner. I tillegg er han dømt til tap av førerretten i to år.

Dommen er også omtalt av Romerikes Blad.