Dom stopper forlengelse av monopol på PD-vaksine

Nyheter
961

Patentstyret forlenget i 2014 et monopol på vaksine mot virussykdommen pancreas disease (PD). Borgarting lagmannsrett har i en dom tirsdag avgjort at dette monopolet ikke skal opprettholdes.

Medhold
– Dommen er ikke overraskende, og det er gledelig at Borgarting lagmannsrett har gitt oss medhold i at det forlengede monopolet ikke skulle vært gitt, sier Morten Nordstad, administrerende direktør i PHARMAQ.

PHARMAQ har lansert 28 vaksiner som gir beskyttelse mot et bredt spekter av sykdommer siden 2004, og som har muliggjort noe nær en eliminering av antibiotika bruk i norsk havbruk. Fiskehelseselskapet har vært forhindret fra å lansere sin vaksine mot PD grunnet monopolet, og ser nå frem til å få markedsadgang for denne vaksinen som lenge har vært klar og vil gi norsk oppdrettsnæring et alternativ i bekjempelsen av PD sykdommen. Under den pågående rettstvisten har PHARMAQ aktivt blitt hindret fra å komme på markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

Vurderer anke
Borgarting lagmannsrett har i motsetning til Oslo tingrett kommet til at den forlengede patentbeskyttelsen ikke er gyldig. MSD Animal Health vurderer derfor å anke saken til Høyesterett.

– Dette var overraskende og skuffende og avviker fra tidligere konklusjoner på samme tema både hos Patentstyret og i Tingretten. Vi er selvsagt uenige i rettens avgjørelse, og vil studere dommen grundig for å vurdere en eventuell anke, sier Petter Frost i MSD Animal Health Innovation.

Insentiv
Dommen fra Borgarting lagmannsrett undergraver etter MSD Animal Health sin oppfatning et av patentsystemets viktigste instrumenter som på lang sikt er viktig både for laksenæringen og generelt for utvikling av virusvaksiner til dyr.

– Konsekvensen kan bli at for legemidler basert på biologisk materiale blir muligheten for å få forlenget beskyttelse begrenset og dermed undergraves patentsystemets formål; insentivet til å investere i ressurskrevende grunnforskning for å kunne utvikle nye og innovative produkter, sier Petter Frost.