Doffen får pryl

Nyheter
436

Det er ikke bare fiskeoppdretter John Fredriksen som har gått på en smell i kjølvannet av høstens dype oljeprisfall. Møgster-familien, som kontrollerer verdens nest største oppdrettselskap, Lerøy Seafood Group, har sett verdiene i supplyrederiet DOF bli mer enn halvert.

Under press
Møgster-familien kontrollerer, via investeringsselskapet Møgster Offshore, 64,7 prosent av aksjene i austevollselskapet DOF. Siden juli har denne eierposten påført Møgster-familien et papirtap på 875 millioner kroner. Mandag faller DOF-aksjen med 9,9 prosent.

Men det kan fort bli mer.

Storebørederiet kontrollerer en flåte på totalt 77 skip, herunder supplybåter, ankerhåndteringsfartøy og subseabåter. Flåten er i vesentlig grad finansiert med fremmedkapital.

Nær 21 milliarder kroner i gjeld
Samtidig som olje- og fraktmarkedet klapper sammen, og supplybåter i opplag preger bybildet i mange nordsjøhavner, er det ikke til å legge skjul på at DOF-konsernet ikke har verdens sterkeste balanse. Selskapets netto rentebærende gjeld pr. 30. september i år utgjør hele 20.851 millioner kroner. Markedsverdien av selskapets egenkapital er til sammenligning 1.621 millioner kroner.

Mandag faller oljeprisen på nytt. Januar-kontrakten for Brent-olje handles nå på 67 dollar fatet.

DOF-aksjen, som gjerne blir kalt «Doffen», er sist omsatt på 14,40 kroner. Det er det laveste nivå som er registrert siden 2003.

Illustrasjon: Morningstar