DNV GL etablerer seg i sjømatclusteret

Nyheter
227

Konsernsjef Remi Eriksen kunne ønske omlag 100 gjester velkommen til åpningen av de flunkende nye lokalene på Marineholmen Forskningspark tirsdag. Med seg for å gjennomføre den høytidelige åpningen har Eriksen Bergens ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).

Ordfører Marte Mjøs Persen praktiserer O-fag-øvelse i forbindelse med åpningen av kontorene til DNV GL.

Selskapet, tidligere kjent som Det norske Veritas, tiltrekker seg naturligvis klart flest gjester fra shippingmiljøet, og det er mange herrer i mørke dresser blant de fremmøtte.

Vil inn i sjømat
DNV GL har imidlertid, i likhet med mange maritime bedrifter, ambisjoner om å komme tettere inn på sjømatsektoren. Konkret er dette blitt gjort ved å kjøpe opp sertifiseringsselskapet Noomas.

I Thormøhlensgate, som løper langs Nygårdsparken, er det nå blitt en omfattende fysisk samlokalisering maritim sektor, sjømat, olje og gass. Om et par år flytter storfisken Lerøy inn, og får følge av Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Maritim klynge
– Dette bidrar til å gjøre den maritime klyngen sterkere, sier Tor Instanes, administrerende direktør hos huseier GC Rieber Eiendom.

Instanes legger ikke skjul på at fremtidsambisjonene er høye for Marineholmen.

– Vi ønsker å doble på Marineholmen. Vi har i dag et areal på 100.000 kvadratmeter, med Universitetets lokaler, og har arrangert en arkitektkonkurranse for dette, sier han, og legger til at han håper på å få også Fiskeridirektoratet inn som leietaker på Marineholmen.

Battleship Row
I dag er Marineholmen verken en holme eller en del av Marinen. Men den var lenge det. Faktisk landets eldste operative marinebase etter å ha blitt åpnet i 1818. Her lå torpedobåter og panserskip fortøyd side om side – på samme vis som Battlehip Row på Ford Island i Pearl Harbour. Under første verdenskrig var Marineholmen særlig viktig med hensyn til nøytralitetsvernet. Under den tyske invasjon 9. april 1940, ble Bergen sjøforsvarsdistrikt ledet herfra. Marinebasen ble nedlagt i 1962.

Nå er Marineholmen blitt landfast, og området er bygget helt om under eiendomsbesitter GC Rieber Eiendom.