DNB Markets ser 150.000 tonn landbasert lakseproduksjon i 2020

Nyheter
993

De to DNB Markets-analytikerne Alexander Aukner og Tone Bjørnstad Hanstad offentliggjorde 1. februar en 61 siders analyserapport med særlig fokus på landbasert oppdrett.

Her ligger det store muligheter, skal vi tro analytikerduoen.

«Vi har gjennomført et dypdykk inn i landbaserte prosjekter og identifisert planlagt produksjon av 150.000 tonn innen 2020 fra over 20 prosjekter rundt om i verden», heter det i rapporten.

Utfordrer fjerdeplassen
Det er et voldsomt sprang fra dagens nivå, hvor ti prosjekter produserte totalt omlag 7.000 tonn i 2016.

Hvis all planlagt landbasert vekst materialiserer seg, vil landbasert lakseproduksjon i 2020 utfordre Canada og gjøre landbasert til verdens fjerde største «region», spår de.

«Med tilbudsvekst fra tradisjonell lakseoppdrett minkende på grunn av biologiske bekymringer, strammere regulatorisk regime og stigende kostnader for å anskaffe nye lisenser, ser utsiktene for ikke-tradisjonelt oppdrett, for eksempel landbasert, bedre ut enn noensinne etter vårt syn. Med lav tilbudsvekst og  sannsynligvis høye laksepriser for de neste to årene, reduseres risikoen for en priskollaps før volumer fra en landbasert prosjekt vil komme på markedet».

Produksjonskostnader
«Samtidig begynner produksjonskostnader for tradisjonelle og landbasert oppdrett å konvergere idet biologiske kostnader for sjøbasert oppdrett øker og teknologiske fremskritt reduserer landbaserte kostnader.

Aukner og Bjørnstad Hanstad peker særlig på betydelige fremskritt innen resirkuleringsteknologi.

«Resirkuleringsteknologi (RAS) har sett betydelige teknologiske forbedringer i løpet av de siste 5-10 årene. Paradoksalt nok har disse fremskrittene vært drevet av de store investeringene i smoltproduksjon av tradisjonelle lakseoppdrettere. Overgangen fra gjennomstrømningsystemer til resirkulering har redusert vannbehovet ved 99 prosent og i resirkuleringseffektiviteten har økt 3-4-gangen siden 2008. Undersøkelser tyder på anslåtte produksjonskostnader for mellomstore (3-5kt) landanlegg på NOK 37/kg, i nærheten av tradisjonelle sjøbasert oppdrett».