Disse tre får penger til forskningsprosjekter om bærekraftig fôr

Nyheter
0

Regjeringen finansierer tre nye forskningsprosjekter om bærekraftig fôr gjennom Forskningsrådet på tilsammen 22,5 millioner kroner.

Prosjektene skal utvikle nye norske fôrråvarer til husdyr eller oppdrettsfisk som er mer bærekraftige enn dagens alternativer. Dette går frem av en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet

– Gratulerer til prosjektene som nå får støtte. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp, samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten og skaper grønn industri. Disse tre prosjektene vil være med på å akselerere og flytte forskningsfronten innenfor bærekraftig fôr, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Prosjektene vil foregå i Bergen, Stavanger-området og i Oslo.

Engvekster, sopp og myse 
I Bergen skal Aller Aqua teste innblanding av proteinmel fra engvekster i laksefôr. I tillegg skal de gjennomføre undersøkelser av ernæringsmessig egnethet både for laks og drøvtyggere. Prosjektet har potensial for å flytte kunnskapsfronten innenfor nye, bærekraftige råvarekilder til fôr som er lett å dyrke i Norge.

Oslo-baserte Norwegian Mycelium skal i prosjektet optimalisere produksjon av mycelproteiner (sopp) til bruk i fiskefôr, med bruk av myse som vekstmedium. Råstoffkilde fra myse fra landbasert matindustri finnes i store mengder og har et stor potensial for å anvendes til fôr til fisk. Dette vil gi nye sirkulære økonomiske løsninger.

Gas 2 Feed sin rolle er å konvertere CO2 proteinrikt fôr for oppdrettslaks ved bruk av bioteknologi og mikrobiell konvertering. Prosjektet har en ambisiøs innovasjon for sin fôrproduksjon, helt uten klimabelastning. Innovasjonen vil bidra til mer effektiv, billigere og en mer bærekraftig fôrproduksjon enn dagens løsninger og alternativer. Selskapet holder til på Sola.

Bærekraftige kilder
– Befolkningsvekst, økt press på areal og ressurser og mer usikre forsyningslinjer kan sette matsikkerheten under press. Derfor har regjeringen satt som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutsleppa i matsystemene. Skal vi lykkes med dette trenger vi forskning og utvikling fra slike prosjekter, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Bærekraftig fôr er ett av regjeringens samfunnsoppdrag, skriver departementet i pressemeldingen. Samfunnsoppdragene gjør at forsknings- og innovasjonspolitikken retter seg enda mer mot det å løse samfunnsutfordringer. Tanken er at relevante institusjoner og aktører i bredden av samfunnslivet skal jobbe sammen for å løse konkrete samfunnsutfordringer på et avgrenset område.

– Regjeringen vil at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder. Jeg er glad for at vi nå kan finansiere prosjekter gjør at nyvinninger blir raskt tatt i bruk. Dette er viktig for og som skal bidra til at vi når å nå målene våre knytta til klima, miljø, matproduksjon og verdiskaping, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Organisasjon Beløp (i 1000 kr) Fylke Kommune
ALLER AQUA NORWAY        10 000 Vestland Bergen
GAS 2 FEED          4 000 Rogaland Sola
NORWEGIAN MYCELIUM          8 500 Oslo Oslo