Disse tre er ansatt hos Morefish

Nyheter
823

Steinar Skybakmoen, John-Are S. Freland og Mari B. Birkeland har fått seg jobb i Morefish.

– Vi er veldig glade for å ha utvidet staben vår med tre dyktige nye ansatte nå i høst. Dette gjør oss enda bedre rustet til å møte etterspørselen vi har spesielt innenfor landbasert produksjon av fisk. Vi jobber nå mye med RAS-kompetanse gjennom kurs, optimalisering av vannkvalitet, prosjektering av settefiskanlegg, oppstart og drift av anlegg. Vi er nå blitt åtte ansatte, og hovedsetet er lokalisert ved Blåbasen i Trondheim, sier daglig leder Marita Spigseth i en pressemelding.

Steinar Skybakmoen har lang fartstid i oppdrettsnæringen. Skybakmoen startet som forsker på Sintef på midten av åttitallet, og begynte allerede da å jobbe med strømning i kar, vannkvalitet i kar og vannbehandlingsanlegg i tilknytting til oppdrettsanlegg. Han var med og etablerte selskapet AquaOptima i 1993, og har etter det jobbet hovedsakelig med resirkuleringsanlegg, både som uavhengig rådgiver over en lengre periode, og sist for Sterner.

I Morefish skal Skybakmoen jobbe med planlagte og pågående utbygginger av anlegg, inklusive produksjonsplanlegging, oppstart og drift av anlegg samt produktutvikling.

Mari Birkeland er nylig ferdig med mastergrad i Bioteknologi ved NTNU, og skrev masteroppgave om vannbehandling/mikrobiologi i RAS-anlegg på et rognkjeksanlegg. Kunnskap om styring av RAS-anlegg og sammenhengen mellom vannkvalitet og fiskens biologi, blir sentralt i framtidas landbaserte industri.

– Hos oss skal Mari jobbe innenfor dette feltet, med analyser, oppfølging og optimalisering av vannkvalitet, sier Spigseth.

John-Are S. Freland begynte hos Morefish, som biologisk ansvarlig, i begynnelsen av august. Han er utdannet fra NTNU med mastergrad i biologi og fiskefysiologi i 2013. Freland har tidligere jobbet hos Nofima Sunndalsøra og AquaGen Hemne, og har bred erfaring med kvalitets- og sertifiseringsarbeid, produksjonsoppfølging og prosjektledelse. Ifølge Morefish skal Freland skal jobbe med med innovasjonsprosjekter, kvalitetsledelse og RAS-teknologi.