Torbjørn Hægeland skal lede forumet. FOTO: Lietuvos bankas

Disse skal rådgi Havbruksskatteutvalget

Nyheter
903

I september satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å vurdere beskatningen av havbruk. Finansdepartementet har nå opprettet et forum for Havbruksskatteutvalget, som som skal gi innspill i arbeidet med beskatningen.

I mandatet for Havbruksskatteutvalget går det frem at Finansdepartementet vil invitere til et forum bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivs­organisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget skal arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problemstillinger i arbeidet.

Finansdepartementet har nå satt ned forumet. Forumet ledes av Torbjørn Hægeland, direktør for avdeling Finansiell stabilitet i Norges Bank. Øvrige medlemmer fremgår av listen under.

Havbruksskatteutvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og består av medlemmer fra akademia og advokater samt representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.

Forum for Havbruksskatteutvalget består av følgende medlemmer:

Personer

Torbjørn Hægeland (leder), Norges Bank
Jarle Møen, Norges Handelshøyskole
Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger
Anne Hvistendahl, DNB
Elin Sætre Løfsgaard, Deloitte
Henning Lund, Pareto
Ola Mestad, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Inger Lande Bjerkmann, Vista Analyse

Representanter fra organisasjoner

Kine Asper, Fellesforbundet
Roger Bjørnstad, Landsorganisasjonen i Norge
Torbjørn Eika, KS
Ragnhild Bergset Elvestad, Sjømatbedriftene
Anne Berit Aker Hansen, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Sverre Johansen, Sjømat Norge
Ingrid Kristine Pettersen, Norges Sjømatråd
Petter Solbu, Næringslivets Hovedorganisasjon
Knut E. Sunde, Norsk Industri