Disse selskapene sikret seg MTB-vekst i auksjonen

Nyheter
0

Nærings- og fiskeridepartementet avsluttet torsdag 13. oktober auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som akseptabel.

Det har til sammen blitt tildelt 24.644 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen, melder departementet.

– Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har bydd. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Selskap Tonn MTB tildelt
Samlet vederlag (NOK) 
Akvafuture AS 500            60 000 000
Aquanorth Farm AS 200            20 000 000
Bewi Invest AS 918          143 808 000
Bjørøya AS 3800          597 739 900
Eidsfjord Sjøfarm AS 3520          496 099 000
Erviks Laks og ørret AS 96            15 100 800
Flakstadvåg Laks AS 223            30 105 000
Frøy Kapital AS 2265          377 284 500
Grundvågen AS 4                629 200
Isqueen AS 1300          199 680 000
Kleiva Fiskefarm AS 250            36 305 300
Knutshaugfisk AS 318            50 021 400
Lofoten Sjøprodukter AS 2000          307 200 000
Lovundlaks AS 49              7 526 400
Mortenlaks AS 1000          153 600 000
Norsk Havbrukssenter AS 800          147 869 468
Organic Seafarm AS 1755          325 065 250
Prophylaxia AS 1538          241 927 400
Salaks AS 2258          304 830 000
Seløy Sjøfarm AS 500            90 000 000
Sjurelv Fiskeoppdrett AS 1100          155 870 000
Øyfisk AS 250            38 400 000
Produksjonsområde Tonn MTB tildelt Samlet vederlag (NOK) Usolgt kapasitet
1 – Svenskegrensen til Jæren 0 0 1 249
6 – Nordmøre og Sør-Trøndelag 8 189 1 287 536 200 0
8 – Helgeland til Bodø 4 305 761 909 718 603
9 – Vestfjorden og Vesterålen 5 150 791 040 000 0
10 – Andøya til Senja 3 729 503 415 000 0
11 – Kvaløya til Loppa 3 071 435 160 700 148
12 – Vest-Finnmark 200 20 000 000 5 172
13 – Øst-Finnmark 0 0 1 071
Totalt 24 644 3 799 061 618 8 243