Disse el-båtene betjener Salmon Eye

Nyheter
0

Fredag 2. september ble avdukingen av Eide Fjordbruk sitt nye visningsanlegg Salmon Eye feiret med folkefest i Rosendal i Kvinnherad kommune. På plass var også de to første helelektriske båtene fra Hukkelberg Boats.

De lokale fjelltoppene Malmangernuten og Melderskin i Rosendal har etter forslag fra Kvinnherad Fjordhestlag gitt navn til båtene «Malm» og «Melder», som er Brødrene Hukkelbergs bygg nummer 201 og 203.

Båtene er av typen Flying Fish 37 Electric og skal begge benyttes til befordring av publikum
fra Rosendal og ut til det nye senteret på Hardangerfjorden. De har sitteplasser for inntil 12
passasjerer, og «Malm» er også tilrettelagt for rullestolbrukere.

– Vi ønsker å skape en opplevelse som både informerer og inspirerer publikum, sier Sebastian L. Torjusen, leder for Salmon Eye. – Begge båtene er utstyrt med video og lydanlegg, og man finner også igjen designelementer fra Salmon Eye om bord i båtene, slik at det skapes ett helhetlig inntrykk for publikum, fortsetter han.

– Ett målene våre i Eide Fjordbruk er å sette standarden for fremtidens havbruk. Vi leverer
allerede verdens første karbonnøytrale laks, og jobber stadig med å utvikle og ta i bruk ny
teknologi for å gjøre vårt for å oppnå FN’s bærekraftsmål, sier Sondre Eide, daglig leder i
Eide Fjordbruk. – Det var derfor naturlig for oss å velge hel-elektrisk fremdriftsløsning på
disse båtene.

– For oss er dette det første steget inn i en ny tidsalder. Vi har lange og solide
skipsbyggingstradisjoner hos oss, og har gjennomført en rekke innovative prosjekter opp
gjennom årene. På dette prosjektet har læringskurven vært bratt og vi har lagt ned
betydelige ressurser i å optimalisere designet og for å få maksimalt ut av det elektriske
fremdriftssystemet. Alle hos Brödr. Hukkelberg har lagt ned et enormt arbeid for å sikre at
disse båtene opprettholder den kvaliteten vi ønsker å være kjente for, og kan være stolte
av jobben som er gjort, sier Øyvind Hukkelberg i Hukkelberg Boats.

– Florø-firmaet Evoy har stått for leveranse av el-motor, batteripakke og styringssystem, og vi har jobbet tett sammen med Evoy for å integrere deres system i vårt båtdesign på en god måte. Resultatet har blitt de første helelektriske hurtiggående båtene av denne typen som er laget og tatt i bruk i Norge, fortsetter han.