Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/NFD

– Dispensasjonene er gitt under svært strenge vilkår

Nyheter
764

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier at det er fortsatt strenge krav til håndtering av produksjonsfisk, og at regjeringens restriktive politikk på dette området ligger fast selv om det er gitt dispensasjoner. 

Mandag skrev iLaks at Mattilsynet hadde innvilget en midlertidig dispensasjon fra regelen om at fisk med kvalitetsfeil skal sorteres og bearbeides i Norge – for selskapene Mowi og Lerøy.

Vedtaket ble påklaget av Sjømatbedriftene.

– Et bilde av beskadiget fisk er nok til å ødelegge omdømmet til en merkevare bygget opp over tretti år, uttalte administrerende direktør Robert Eriksson.

Daglig leder Robert Johansson hos lakseeksportøren Polar Quality og videreforedlingsbedriften Salten Salmon reagerte enda sterkere.

– Vi ønsker å bidra i den pågående dugnaden for å bryte ned merkevaren «Seafood from Norway», sa Johansson med utilslørt sarkasme.

– Ingen endring av politikk
I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet understrekes det at dispensasjonene som er gitt i lys av koronakrisen, er midlertidige og gitt under svært strenge vilkår.

–  Dispensasjonene som er gitt er kortsiktige tiltak, og ingen endring av politikk. Regjeringen vil fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme. Men i den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, må vi vise fleksibilitet for å holde hjulene i gang, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Produksjonsfisk, fisk med synlige kvalitetsfeil, utgjør normalt 3-5 prosent av et slakt. For å unngå at denne fisken blir destruert, har selskapene fått dispensasjon fra Mattilsynet til å kunne bearbeide fisken på anlegg utenfor Norge.

– Terskelen for å gi dispensasjon er svært høy. Dispensasjonene er gitt under svært strenge vilkår, sier Ingebrigtsen.

Vil følge utvikling nøye
Ifølge departementet må søkerne kunne dokumentere at de har forsøkt å få fisken feilrettet innenlands hvis det skal være aktuelt med dispensasjon.

«De må begrunne hvorfor innenlands feilretting av fisken ikke lar seg gjøre, og at dette er knyttet til covid19. Dispensasjon er midlertidig, tidsavgrenset og skal ikke gis lengre enn nødvendig», skriver departementet.

Målet ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er at bedriftene selv kan finne de beste, kortsiktige, løsningene for produksjonen og utfordringene med store bemanningsproblemer som de nå møter .

– Vi vil følge utviklingen nøye, og jeg forventer at alle næringsaktørene er seg sitt ansvar bevisst. Jeg har også tillit til at Mattilsynet gjør gode vurderinger i denne krevende situasjonen, avslutter fiskeri- og sjømatministeren.