Dette ser PE-fondene etter når de retter seg mot oppdrett

Nyheter
984

Private equity-fondet Longship skyr risiko, men ser også attraktive muligheter i sektoren.

Tidligere advokat Bernt Østhus er partner i Longship som har investert halvannen milliard i vekstfasebedrifter. Fasit så langt er en avkastning tilbake til eierne på 3,2 ganger investeringene. På eiersiden er blant andre den tyske forsikringsgiganten Allianz og det statlige fondet Argentum.

– PE, eller aktivt eierfond, er egnet for mindre bedrifter som ikke er egnet til børs, og finansieres vanligvis av institusjonelle investorer, forklarer Østhus.

Videreutvikle
– Det skal fasilitere slik at selskapene blir mer modne, for eksempel for børsnotering, eller et liv uten en sterk gründer. Videreutvikle selskapenes strategi, gjerne fra en gründer som har fått det til med sterk vilje til å få det til, men uten det som skal til for å ta den videre.

– PE driver langt mer enn vanlig styreledelse, nærmest fra dag til dag, sier Østhus under EYs havbruksseminar i Bergen torsdag.

Oslobaserte Longship søker vekstsegmenter, som naturligvis gjør det lettere å øke aktiviteten i virksomhetene de eier. Blant vekstsegmentene de ser nærmere på er fiskeoppdrett.

Risiko
– Per idag er det få PE-fond inne i oppdrett, sier han, før han begir seg inn på en forklaring på hvorfor det er slik.

– PE liker ikke syklikalitet og er skeptisk til (biologisk) risiko som en ikke kan kontrollere.

På den annen side gjør relativt lav konkurranse fra andre PE-aktører, en raskt modnende industri og det faktum at næringen er fragmentert og åpen for konsolidering den attraktiv.

Særlig leverandørleddet, utstyr og tjenester, har fanget PE sin interesse.

Sweet spots
Selve fiskeoppdrettet er usannsynlig for PE, grunnet etablert eierskap, mener Østhus. Foredling, fôr og farmasi har tradisjonelt vært sweet spots for PE internasjonalt, bemerker han.

Longship har foreløpig kun investert i én aktør i oppdrettsektoren, RAS-operatøren Nofitech, som har spesialisert seg i kostnadseffektive løsninger.

– De hadde i prinsippet kun levert tre kunder; en i Japan, på regnbueørret, og to i Norge, på postsmolt, forteller han.

RAS
Blant Nofitechs kunder er austevolloppdretter Erko Seafood.

– Jeg fikk melding i går om at det var satt ut 875.000 smolt i Erko Seafoods postsmoltanlegg i Sagvåg. Erko er den mest erfarne operatøren innen RAS, med åtte generasjoner i sjø, med ekstreme resultater.

– Det er få oppdrettere i dag som dekker sitt eget smoltbehov. Det er et stort investeringsprogram her i årene som kommer, og skal investeres i to til fire milliarder kroner i året, sier han, og legger til at den tyngste utviklingen i RAS-teknologi skjer i Asia.