Dette ser Endúr etter hos oppkjøpskandidater

Nyheter
416

Styreleder Øivind Horpestad i Endúr varsler minst et nytt oppkjøp i første kvartal etter Artec Aqua-avtalen.

En sentral del av børsnoterte Endúrs strategi er lønnsom vekst gjennom konsolidering og oppkjøp, og avtalen med Oceano i juni i fjor var første skritt. Noen måneder senere kjøpte Endúr BMO Entreprenør for 448 millioner kroner som ledd i satsing på landbasert oppdrett. Denne uken gjorde Endúr et nytt oppkjøp. Selskapet inngikk mandag en avtale om å kjøpe Artec Aqua, som er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg, både innenfor smolt, stamfisk og matfisk.

Et nytt oppkjøp kom imidlertid ikke som noen overraskelse. Bare noen få dager før, da Hans Olav Storkås ble utnevnt til ny konsernsjef, uttalte styreleder Øivind Horpestad i Endúr følgende:

– Vi forventer å gjøre ytterligere oppkjøp de neste månedene, og derigjennom ytterligere styrke Endúrs fokus på den prosjektbaserte tilnærmingen innen marin infrastruktur og leverandørkjeden til havbruksnæringen.

Til Finansavisen sier Horpestad at det kan virke som om oppkjøpene skjer raskt, men han understreker at det er lange prosesser som ligger bak. Han sier videre at Endúr forventer å gjøre i all fall ett kjøp til i første kvartal.

–  Vi ser på ting som kan komplettere den eksisterende virksomheten og som gjør at vi kan ta mer av verdikjeden, sier han og legger til:

– Vi ser på sunne, veldrevne selskaper med gode marginer. De skal være ferdige med gründerfasen, sier han.