Nordmenn spiser stadig mindre sjømat. Så mye har prisen på laksefilet økt de siste årene.

Nyheter
0

Sjømat er blant matvaregruppene som har økt mest i pris de siste årene.

Snittprisen på sjømat økte med 9,3 prosent mellom 2022 og 2023. Norges Sjømatråd har lagt frem prisøkningen på en rekke sjømatprodukter siden 2019:

  • Fryst fisk har økt med 30 prosent – fryst torskefilet med hele 45 prosent
  • Fersk fisk, og fersk laksefilet, har økt med 42 prosent
  • Til sammenligning har prisen på fiskekaker kun økt med ti prosent

Jevn nedgang
Nordmenns sjømatkonsum har i snitt falt med ett prosent i året, de siste ti årene. Dyrtid og prisstigninger kan ha bidratt til at nordmenn nå spiser enda mindre sjømat. Innkjøpsvolumet falt med 1,5 prosent fra 2022 til 2023.

– Selv om konsumet har gått noe ned, så kunne man ha forventet et større fall på grunn av prisøkningen. Til tross for et år med solid prisøkning for flere sjømatkategorier, faller ikke konsumet mer enn 1,5 prosent, sier Trym Eidem Gundersen, direktør Norden i sjømatrådet.

– Et såpass stort sprang i pris kunne ha resultert i lavere tall på innkjøp. Det taler for at det fortsatt er en betraktelig kjøpevilje og etterspørsel for sjømat. Dette bekrefter også innsikten vår, som viser at syv av ti ønsker å spise mer fisk og skalldyr.

Anbefaler fisk til middag
Fallet i sjømatkonsum vil si at nordmenn spiser tre kilo mindre fisk i året, enn de gjorde for bare ti år siden, skriver sjømatrådet. Den negative trenden er stikk i strid med hva helsemyndighetene anbefaler.

– Vi vet at sjømat er en viktig del av kostholdet, og at de fleste nordmenn med fordel kunne spist mer av det. De eksisterende kostrådene fra Helsedirektoratet sier at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i uka. Og de nye kostrådene som nå er foreslått sier også at fisk og sjømat er viktige kilder til protein, sier Gundersen.