– Dette kan bli et nytt industrieventyr

Nyheter
605

HAVBRUK 16.06.2014 Av Marit Holm

– Dette kan representere et kvantesprang i havbruksnæringen, og bli starten på et nytt industrieventyr, sa Terje Breivik, som representerte stortingspolitikerne da planene for det nasjonale pilotprosjektet for algedyrking på Mongstad ble presentert på Universitetet i Bergen mandag.

Marine alger er stinne av omega 3. De kan dermed være et alternativ til fiskeolje, som er en knapphetsressurs som kan bremse veksten i oppdrettsnæringen.

Tverrpolitisk innsats sørget for at algepiloten ble fullfinansiert i revidert statsbudsjett. I løpet av 2015 skal et 300 kvadratmeter stort testsenter – som fra utsiden kommer til å ligne på et vanlig drivhus – stå klart.

Fra grunnforsking til industri
– Vekst i oppdrett er avhengig av at vi tetter noen fundamentale hull for fremtidig forsyning av fôr, sa konsernsjef i EWOS, Einar Wathne, som tror alger kan være en bærekraftig løsning.

– Jeg er glad for at vi som næring har klart å organisere dette som et felles løft, og regner med at enda flere næringsaktører vil være med etter hvert som dette utvikler seg.

Utnytter fotosyntesen
Planteplankton er bittesmå alger som flyter rundt i sjøvann. De er grunnlaget for alt liv oppover i næringskjeden, og all omega 3 i havet.

De dyrkes ved å utnytte fotosyntesen; prosessen som får planter til å leve og vokse ved hjelp av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys.

På Mongstad skal fanget CO2 pumpes inn i sjøvann for å få fart på algeveksten. Målet er å få en algekonsentrasjon som er så høy at det kan produseres høyverdig omega 3-olje, til en rimelig nok pris.

Ikke risikofritt
Kunnskapen om mikroalger er stor, og teknologien som skal brukes er i stor grad kjent. Utfordringen her er å få det som man klarer å gjøre i laboratoriet, til å fungere i en storskalaproduksjon, forklarer forskningsleder Hans Kleivdal ved Uni Research.

– Vi var de første som bevilget penger til dette, vi er stolte av å være med, og vi aksepterer risikoen, sa fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen. – Det kan tenkes at det ikke går bra. Men hvis det gjør det, er det en fantastisk løsning på flere problemer.

Med algepiloten befester Bergen posisjonen som marin hovedstad, mente UiB-rektor Dag Rune Olsen. – Jeg er helt sikker på at det både forskningsmessig og næringsmessig vil bli et godt prosjekt, sa han.