Dette fylket er mest positiv til å øke produksjonen av laks

Nyheter
803

Norstat har på vegne av Norges Sjømatråd og Sjømat Norge spurt 1000 personer i alderen 10-74 år om Norge bør øke produksjonen av laks.

I landet som helhet svarer 43 prosent at de ønsker å øke produksjonen av laks, mens i Trøndelag er tallet 53 prosent. Trøndelag er også det eneste fylket i landet der det er flertall, skriver Adressavisen.

Resten av undersøkelsen viser at 40 prosent i Nord-Norge er positiv til økt produksjon, 45 prosent på Vestlandet, 41 prosent på Østlandet og 46 prosent i Agder og Telemark.

Undersøkelsen viser også at gruppen som er aller mest positiv til økt lakseproduksjon er nesten dobbelt så stor blant menn som blant kvinner, samt at eldre er mer positive enn unge.

Informasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, er ikke spesielt overrasket over at trøndere er mest positive til økt produksjon.

– Lakseoppdrett startet i Trøndelag, og det ligger i ryggmargen til mange at det er de stolte av. Brødrene Grøntvedt var pionerer da de brukte metoder fra landbruket for å avle frem oppdrettslaks fra villaks. De hadde enorme utfordringer, men trodde at dette skulle være mulig. Og det var det, sier Haram.