Dette er verdens 20 største lakseoppdrettere

Nyheter
12092

De slaktet vel 1,4 million tonn laksefisk i 2016.

Ikke overraskende er det en norsk-chilensk dominans, når en skal presentere en oversikt over verdens 20 største lakseoppdrettere. Av de ti største har 11 selskaper sitt hovedkontor i Norge, seks i Chile, mens Storbritannia, Færøyene og Canada har ett hver.

Ubestridt
Marine Harvest er fortsatt ubestridt størst, med et slaktevolum i fjor på 380.621 tonn, viser en oversikt utarbeidet av SalmonBusiness.com.

Posisjonen som verdens største oppdrettsforetak har Marine Harvest innehatt siden oppkjøpet av Hydro Seafood i 2000, og ble styrket ytterligere ved overtakelsene av Fjord Seafood, Stolt Sea Farm og Pan Fish i 2006.

Faktum er at Marine Harvest slakter nesten like mye fisk årlig som de tre neste oppdretterne på tabellen til sammen.

På plassen etter Marine Harvest følger et annet firma med forretningsadresse i Bergen, nemlig Lerøy Seafood Group.

Lerøy har, når en legger inn eierandelen i Scottish Seafarms (eid 50/50 sammen med SalMar), et samlet slaktevolum på 164.200 tonn.

Største ikke-norske oppdretter er 77.000-tonneren Cooke Aquaculture. Familieselskapet, ledet av Glenn Cooke, er basert i Blacks Harbour i New Brunswick i østlige Canada.

Fall
Tiden med ekstraordinært rask produksjonsvekst blant oppdretterne synes å ligge bak oss. De siste årene har laksemarkedet vært preget av fallende tilbudsvekst. I 2016 ble det sågar registrert et fall i slaktevolumene – for tredje gang siden 2009.

Skal en tro analytikerkorpset som følger bransjen på nært hold, er det imidlertid ventet en økning i slaktevolumene i 2017. Konsensusestimatene ligger rundt fire prosents vekst fra nivået i 2016.