Dette er Norway Royal Salmons nye kontrollsenter i nord

Nyheter
996

Flytter inn i nye og moderne lokaler i Kunnskapsparken Alta.

I forbindelse med at NRS åpner sitt nye visningssenter til 25 millioner kroner i Kunnskapsparken Alta, har også selskapet etablert et nytt kontrollsenter i samme bygg.

En fôringsentral har selskapet hatt i bygget i flere år, men det nye kontrollsenteret er både større, mer moderne og har flere oppgaver. Dette er også bakgrunnen for at man nå kaller det for et kontrollsenter og ikke en fôringsentral, ifølge leder for sentralen, Stig-Harry Steffensen.

– Vi ser det kommer inn nye oppgaver. Noen er allerede kommet som diesel, men i et samarbeid med Funn (totalleverandør av IKT-tjenester journ.anm.) har vi et program der vi på sikt skal få oversikt over verdiene på doserere, blåsere, silo (siloovervåking), lys i merdene, veie rammer, aggregat og så videre. Det vil si at alt som har sensorer på flåten ønsker vi å ha kontroll over i vårt kontrollsenter. Men det er viktig å huske på at ingenting av dette fungerer, hvis vi ikke har de ansatte ute på merden som vedlikeholder og sjekker at alt dette utstyret fungerer, understreker Steffensen til iLaks.

FOTO: Stig-Harry Steffensen

Mellom sju og elleve lokaliteter overvåkes fra kontrollsenteret av ni faste ansatte og to vikarer.

Ifølge Steffensen er alt utstyret i det nye kontrollsenteret nytt, men de har i denne omgang valgt å gå for en leieavtale med Funn.

– Skulle vi kjøpt utstyret selv hadde vi nok kommet opp i 1,5-2 millioner kroner. Så kommer selve byggingen av rommet i tillegg, men det har jeg ikke tall på hva det kostet, sier Steffensen.

NRS har i tillegg en sentral i Troms, samt en på Feøy i Rogaland.

Det var Altaposten som omtalte det nye kontrollsenteret først.