Dette er Norges 20 største oppdrettselskaper

Nyheter
25944

Med en omsetning som er over dobbelt så høy som nummer to på listen, Lerøy Seafood Group, er det fortsatt ingen som gjør Marine Harvest rangen stridig som Norges – og verdens – største fiskeoppdretter. 400.000-tonneren solgte laks for 27,9 milliarder kroner i fjor.

Men underskogen i norsk oppdrettsnæring er både bred og hurtig voksende. Til sammen sto de 20 selskapene største oppdrettselskapene i landet bak en omsetning på 75,4 milliarder kroner i 2015.

Norske fjorder
Selv om den overveldende majoriteten av dette kommer fra oppdrettet laks i norske fjorder, inngår flere multinasjonale selskaper i porteføljen, og noen av dem, herunder særlig landets største fiskeeksportør Lerøy og Mitsubishi-eide Cermaq, henter også inntekter fra salg av andre fiskearter.

Nær tre fjerdedeler av topp 20-selskapenes salg er å finne på Oslo Børs. Fem av de seks største er børsnoterte. Denne børskvintetten fakturerte sjømat for 56,5 milliarder kroner i fjor.

Ser en bort i fra allerede nevnte japansk-eide Cermaq, er Nordlaks i Stokmarknes det største privateide selskap av landets fiskeoppdrettere.

Konjunkturtopper
Mens lakseprisen har lagt på seg hvert bidige år siden 2012, ble lønnsomhetstoppen nådd allerede i 2013, ifølge beregninger utført av iLaks. Målt etter EBIT-margin, har nemlig de 20 største oppdretternes driftsresultatandel av omsetningen avtatt i både 2014 og 2015.

Årsaken er økte driftskostnader, delvis grunnet økt fôrkost, men primært grunnet den ekstremt kostbare kampen mot lakselus. Ser en det siste tiåret under ett, fremstår fortsatt 2006, 2010 og 2013 som de klare konjunkturtoppene. På samme vis ble bunnoteringene spikret i 2008 og 2012.

Når historiebøkene for Norges oppdrettsnæring skal oppsummere denne epoken, vil imidlertid nedgangstidene være korte og ikke spesielt dramatiske. Næringen har, samlet sett, i hele perioden levert driftsoverskudd. Og overskuddene på bølgetoppene har vært de høyeste gjennom alle tider.

Kronår
Fjoråret ble nok ett av disse kronårene.

I 2015, isolert sett, var det foredlingstunge Nordlaks som var det mest lønnsomme oppdrettselskapet – målt etter driftsmargin – blant de 20 største. Med en driftsmargin på 30,4 prosent kapret Inge Berg & co førsteplassen foran Rørvikfirmaet Salmonors 29,4 prosent.

I motsatt ende av lønnsomhetskalaen måtte Erko Seafood og Grieg Seafood finne seg i å dele jumboplassen, med en driftsmargin på beskjedne 5,6 prosent.

Cermaq er det eneste av de 20 største oppdrettselskapene som ikke har offentliggjort sitt resultat for regnskapsåret 2015.