Dette er landets ti største servicebåtrederier

Nyheter
2581

Topp tre er uendret sammenliknet med forrige gang, og det er to nykommere på listen over de ti største servicebåtrederiene i Norge.

Det er seniorrådgiver Einar Stephansen i Rambøll, som står bak den omfattende analysen av servicebåtnæringen. Stephansen har fulgt servicebåtnæringen i fem år, og listen over de ti største servicebåtrederiene har blitt presentert på her på iLaks de tre siste årene. Slik var fjorårets liste.

Einar Stephansen. FOTO: Rambøll

– De store rederiene vokser videre og konsoliderer, mens de små sliter med dårlig inntjening og svak økonomi. Valg av strategi med hensyn på diversifisering i tjenestetilbudet og fornyelse av flåte spiller inn på lønnsomheten, sier Einar Stephansen i Rambøll til iLaks om årets liste.

I 2017 var 273 fartøy på listen. I 2018 økte antallet til 325 fartøy. Nå er antallet redusert til 300 fartøy. 18 nye fartøy har kommet inn i næringen siden i fjor, og cirka 35 har gått ut.

– Konkurransen ble for tøff og inntjeningen ble for dårlig, sier Stephansen.

Stephansen forteller at 2018 merket seg ut som det året da veksten i servicebåtnæringen flatet ut. Mens omsetningen økte årlig med 40-50 prosent i perioden 2014-2016, ble veksten i 2018 kun på ti prosent. Samlet omsetning i fjor økte til 2,4 milliarder kroner.

– I 2016 økte samlet overskudd før skatt med 56 millioner kroner, i 2018 ble overskuddet redusert med hele 78 millioner kroner. De gyldne tidene servicebåtnæringen opplevde i 2014 – 2017 er definitivt over, mener Stephansen. 

Fakta

Ti største servicebåtrederiene:
  1. Frøy Akvaservice
  2. AQS
  3. Abyss Group
  4. AKVA Marine Services
  5. FSV Group
  6. Samba Marin
  7. Trollvika Drift
  8. Finnsnes Dykk & Anleggservice
  9. Nærøysund Aquaservice
  10. Haugaland Shipping

– Kan beholde lederposisjon i mange år fremover
Øverst på listen over de ti største servicebåtrederiene, finner vi Frøy Akvaservice, som er et underkonsern av Gåsø Næringsutvikling. Konsernet leverer ikke konsernregnskap for underkonsern.

– Vi har derfor simulert et konsernregnskap for Frøy Akvaservice basert på årsregnskapene til underkonsernet. Frøy Akvaservice simulerte konsernregnskap viser en omsetning i 2018 på 634 millioner kroner, som er opp 17 prosent fra 2017. Frøy leverer et godt resultat med et overskudd før skatt på 44 millioner kroner. Frøy-rederiet, med sine 70 fartøy, er det definitivt største rederiet innen servicebåtnæringen, sier Stephansen.

Seniorrådgiveren viser til at rederiet har fornyet fartøyene systematisk, og møter etterspørselen i markedet med en flåte av nesten utelukkende nye kostnadseffektive fartøy.

– Helge Gåsøs rederi kan beholde sin lederposisjon i dette markedet i mange år fremover, mener Stephansen.

Her kan du lese hvordan Frøygruppen ruster opp flåten sin for fremtiden.

Saken fortsetter under bildet.

«Frøyvind»: FOTO: Sletta Verft

Uendret
På andreplass, og samme plassering som på fjorårets liste, finner vi Flatanger-bedriften AQS, som er et fusjonert konsern av AQS og KB Dykk.

– Konsernregnskapet viser god vekst i 2018 med samlet omsetning på 193 millioner kroner, opp 22 prosent. Resultatet gikk ned fra et overskudd før skatt på fem millioner kroner til et underskudd på åtte millioner kroner. Rederiets flåte på 23 fartøy er en blanding av nye og eldre, store og små fartøy. Fusjonen har gitt rederiet strategiske og operative utfordringer som det vil ta tid å løse, mener Stephansen.

Saken fortsetter under bildet.

«Eyr». FOTO: AQS

Nummer tre på listen er Abyss Aqua, som holder til i Kristiansund. Abyss driver 16 fartøy, hvorav tolv er nye.

– Abyss Group hadde en liten nedgang i omsetning, fra 167 millioner kroner i 2017 til 161 millioner kroner i 2018. Dette er ingen reell nedgang, kun tekniske forhold knyttet til viderefakturering av påløpte direkte kostnader. Aktivitetsnivået har gått opp, noe som gjenspeiles i økt EBITDA fra 19 millioner kroner til 29 millioner kroner. Abyss leverer et brukbart resultat til tross for at inntekt per fartøy har gått ned, mener Stephansen.

Saken fortsetter under bildet.

«Fosna Amon». FOTO: Moen Marin

Svak inntjening
AKVA Marine Services, som er et heleid datterselskap av AKVA group, er en plassering opp fra forrige gang. Omsetningen falt fra 118 millioner kroner i 2017 til 114 millioner kroner i 2018. Overskudd før skatt gikk ned fra 13 millioner kroner til 300.000 kroner.

– Inntjeningen betegnes som svak, sier Stephansen om AKVA Marine Services.

Saken fortsetter under bildet.

«Silje Power». FOTO: AKVA Marine Services

Han sier AKVA Marine Services, etter det man har funnet ut, driver 21 fartøy, der hovedtyngden er eldre enn ti år. Alle fartøy er under 15 meters lengde.

– I 2018 gikk inntekt per fartøy ned i AKVA Marine Services, samtidig som vår effektivitetsindikator viser svakere utnyttelse av fartøy og arbeidskraft, sier Stephansen.

Men Stephansen viser til at det i rapporten for andre kvartal til AKVA group står: «Nordic CBT segment 6 % increase in EBITDA YoY, with strong contributions by AKVA Marine Services and Sperre».

 Det kunne være interessant å vite hvilke strategiske grep, som har endret en negativ trend til en positiv. Kostnadspådraget ved drift av eldre fartøy kan man gjøre lite med, og prispresset i markedet er større i 2019 enn det var i fjor, sier Stephansen.

– Fremstår som et veldrevet rederi
Neste ut på listen er FSV Group fra Molde, som økte omsetningen i konsernregnskapet i 2018 med seks prosent til 111 millioner kroner. Etter ordinær drift og en ekstraordinær finansiell operasjon er overskudd før skatt på 49 millioner kroner. FSV driver elleve nye fartøy og flåter, i tillegg til et nytt fartøy satt i bestilling nå i september.

– FSV Group fremstår som et veldrevet rederi med godt strategisk fokus, mener Stephansen. FSV Group er likevel en plass ned på topp ti listen.

Saken fortsetter under bildet.

«Multi Innovator». FOTO: FSV Group

Nummer seks på listen Samba Marin, som holder til på Lepsøy ved Os i Hordaland. Selskapet, som går en plass opp på topplisten, omsatte for 94 millioner kroner i 2018, en vekst på 16 prosent fra 2017.

– Overskudd før skatt ble svake seks millioner kroner, som er en nedgang på hele 66 prosent fra 18 millioner kroner i 2017, sier Stephansen.

Rederiet driver åtte fartøy, der halvparten er eldre enn ti år. Fire fartøy er kraftkarer på mer enn 15 meters lengde. Rederiet driver innen mange segment, fra offshore til havbruk, fra anleggsservice til avlusing.

– I mange forhold er det en fordel å ha mange bein å stå på. Innen havbruksservice, der prisene er under sterkt press, er det en fordel å fokusere på det man kan best, sier Stephansen.

Saken fortsetter under bildet.

«Samba». FOTO: Samba Marine

Opp tre plasser
Trollvika Drift
fra Grovfjord i Tromsø er nummer sju på listen, opp fra tiende plass sist. Selskapet er eid i fellesskap av oppdretterne Northern Light Salmon og Sørrollnes Fisk.

– På listen vår over serviceselskap har vi med rederi som er eid av flere oppdrettsselskap. Trollvika Drift er kommet med, selv om de har begrenset drift i det åpne markedet, sier Stephansen.

Rederiets omsetning var 76 millioner kroner i 2018, en økning på 38 prosent fra 2017. Overskudd før skatt ble på fem millioner kroner. Rederiet driver seks nye fartøy.

Saken fortsetter under bildet.

«Åse Elisabeth». FOTO: Grovfjord Mek. Verksted

Nummer åtte Finnsnes Dykk & Anleggservice, som er ned to plasser fra forrige kåring.

– Finnsnes Dykk & Anleggservice restrukturerte driften i 2018. To fartøy har fått nye drivere og rederiet driver nå fem fartøy, der eldste er fra 2013. Det restrukturerte rederiet hadde en omsetning på 67 millioner kroner og overskudd før skatt på seks millioner kroner i 2018, sier Stephansen.

«Emilie». FOTO: Kenneth Aarberg/Finnsnes Dykk & Anleggservice

To nye
Nest nederst på topp ti listen finner Nærøysund Aquaservice fra Nærøy kommune i Trøndelag. Selskapet er ny på listen sammenliknet med den iLaks presenterte i fjor. Det er for øvrig Bra-Vask og Lerow, som har falt ut av siden forrige liste.

Nærøysund Aquaservice har vært drevet som et uavhengig rederi. I 2018 økte Sinkaberg-Hansen konsernet sin eierpost i rederiet til 49 prosent. Nærøysund Aquaservice økte omsetningen med 37 prosent til 61 millioner kroner i 2018.

– Omsetningsveksten har sammenheng med at rederiet har satt tre nye fartøy i drift, sier Stephansen.

I alt driver rederiet elleve fartøy, alle under 15 meters lengde. Overskudd før skatt økte med 51 prosent til sju millioner kroner.

– Det tyder på god kontroll over driften, mener Stephansen.

«Obelix». FOTO: Nærøysund Aquaservice

Nederst på listen, som også er ny, er Haugaland Shipping, som kun driver tunge oppdrag og avlusing med tre gamle fartøy.

Samlet omsetning var 54 millioner kroner, opp fra 36 millioner kroner, og resultatet ble et underskudd før skatt på 300.000 kroner, mot underskudd på tre millioner kroner i 2017.

«Steyer». FOTO: Kristoffer Nær Ytterland

Eldre fartøy = konkurranseulempe
De ti opplistede rederiene eier samlet 177 servicefartøy, som er 60 prosent av alle fartøy i servicebåtnæringen.

Samlet inntekt på 1,6 milliarder kroner er 67 prosent av omsetningen innen servicebåtnæringen. Samlet oppnådde de ti største et overskudd før skatt på 116 millioner kroner, 73 prosent av samlet overskudd i næringen.

– Det er ikke overraskende at de store, profesjonelle rederiene oppnår de beste resultatene, sier Stephansen.

Stephansen forklarer at årsaken til at Rambøll blant annet trekker frem på alder på fartøy i analysen, er deres fokus på driftskostnader.

– Alder på fartøy er i seg selv en kostnadsdriver, og å drive eldre fartøy gir en klar konkurranseulempe for rederiet, mener Stephansen.

Forventer at flere rederi legger ned driften
I tillegg til de ti største rederiene har Rambøll ytterligere 50 mellomstore og mindre rederi i sin analyse.

– Inntjeningen varierer sterkt fra rederi til rederi. Mange mindre rederi sliter, sier Stephansen.

Han sier de har delt oversikten i tre grupper: De ti største, nummer elleve til 25, samt andre små rederi.

– Andre små rederi har en overvekt av rederi som leverer regnskap med røde tall på bunnlinjen. Vi har registrert en konkurs i 2019. Vi forventer at flere rederi legger ned driften og selger ut fartøy, oppsummerer Stephansen avslutningsvis.