– Dette er ikke en konkurrent, men et supplement til laks i sjø

Nyheter
314

– I dag er det 25.000 tonn laks som produseres som postsmolt i Norge.

Det sier Vasco Mota, forsker ved CtrlAQUA/Nofima, under Sats marint-konferansen i Bergen torsdag.

De store landbaserte oppdrettsanleggene som planlegges oppført på Rjukan og ved Fredrikstad har lenge kapret avisoverskrifter og er et hett tema under den årlige konferansen.

Supplement
Mota fremhever at det planlagte landbaserte matfiskanlegget på Rjukan, indre Telemark, har en produksjonskapasitet på 4.550 tonn markedsstørrelse av laks og ørret.

– Men total produksjonskapasitet på 8.000 tonn, inkludert yngel, sier han.

– Dette er ikke en konkurrent, men et supplement til laks i sjø, mener biologiforskeren som er basert på Sunndalsøra.

Mota viser så til en rapport fra DNB Markets som estimerer 150.000 tonn laks produsert på land i 2020.

– De fleste av prosjektene er i de nordiske land, samt USA og Canada, men det er også noen i blant annet Kina.

Ikke som torsk
Jørgen Borthen, daglig leder ved Norsk Sjømatsenter, påpeker at de planlagte landbaserte matfiskanlegg i Norge vil ha en produksjonskapasitet på under én prosent av dagens lakseproduksjon i sjø.

– Dette er ikke som torsk, sier Borthen som var engasjert i den mislykkede milliardsatsingen på torskeoppdrett for ti år siden.

Mota mener at landbasert oppdrett har flere fortrinn relativt til tradisjonelt oppdrett.

– Vi mener fisk som produseres i RAS er mer robust. Den er bedre til å håndtere stress og variasjon, sier han.