Det var det tøffeste markedet på mer enn et tiår. Men eksportørene fikk ut laksen og opprettholdt marginene

Nyheter
0

Pandemien satte landets fiskeeksportører på sin hardeste prøve på lang tid. Den håndterte de med glans.

Lyset ble slått av ved månedsskiftet februar/mars i fjor. Nedstengningene av en lang rekke sektorer i et utall forskjellige land fulgte. Hoteller og restauranter ble lukket og låst. Cruisebåter fortøyd og lagt i opplag. Røykerier og filetbedrifter permitterte.

Store kjøpergrupper var søkk borte. Lakseprisen stupte.

Dette skjedde samtidig som merdene til norske oppdrettere var fulle av fisk. Fisken måtte opp av sjøen og plasseres i markedet.

Minstepris
Fjoråret var ekstremt. Trolig det vanskeligste for landets fiskeeksportører siden 2002-2004, da lakseprisen i lange perioder vaket under EUs minstepris.

Med det bakteppet er det oppsiktsvekkende at eksportørene av laks maktet å både få ut fisken – og holde driftsmarginen stabil.

Treg
Årets regnskapsrapportering til Brønnøysund-registeret har vært usedvanlig treg. Slett ikke alle eksportselskaper har levert sine regnskaper. Når det er sagt; de viktigste forretningsaktørene har gjort det – og trenden er klar.

Identisk
iLaks har utarbeidet en oversikt over 21 eksportører av laks og ørret. Sammen solgte disse fisk for 46,8 milliarder kroner i 2020. Driftsmarginen endte på 1,59 prosent – så og si identisk med 2019.

Landets klart største eksportør av laks og ørret er fortsatt Lerøy Seafood, tidligere kjent som Hallvard Lerøy, med 15,7 milliarder kroner i omsetning i fjor.

Best driftsmargin i 2020, som i 2019, fikk ålesundeksportør Orion Seafood. På jumboplass kom bergenseksportør Inter Sea, som for andre år på rad bokførte negativt driftsresultat.

EBIT/Sales 2018 EBIT/Sales 2019 EBIT/Sales 2020
Orion Seafood 6,0 % 8,9 % 4,1 %
Ice Seafood -0,4 % 4,5 % 3,2 %
Lerøy Seafood 1,5 % 2,6 % 2,6 %
Salmosea -0,6 % -17,9 % 2,9 %
Ocean Supreme 1,4 % 2,1 % 2,4 %
Skaar Norway 1,4 % 2,0 % 2,4 %
Coast Seafood 1,6 % 2,0 % 2,2 %
Fram Seafood 1,0 % 0,9 % 1,2 %
Platina Seafood 2,7 % 1,9 % 1,2 %
Norwell 2,0 % 1,2 % 1,0 %
Bravo Seafood 1,3 % 1,0 % 1,0 %
Star Seafood -0,5 % 0,9 % 1,0 %
Polar Quality 1,2 % 0,8 % 0,9 %
Seaborn 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Ocean Quality 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Bergen Seafood 3,0 % 2,1 % 0,7 %
Wannebo International 1,6 % 1,6 % 0,5 %
Aalesundfisk 0,4 % 0,4 % 0,5 %
Sekkingstad 1,1 % 0,3 % 0,4 %
Firda Seafood 3,0 % 1,7 % 0,3 %
Inter Sea 2,1 % -0,9 % -0,9 %