Det står mindre laks i sjøen. På 12 måneder har biomassen falt med 4,1 prosent

Nyheter
0

Lavere snittvekter drar ned biomassen.

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av oktober var 868.552 tonn sammenlignet med 904.417 tonn samme måned året før. Det er en nedgang på 4,1 prosent.

Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat torsdag ifølge TDN Direkt.

2022-generasjonen var på 352.694 tonn ved utgangen av oktober, sammenlignet med 368.828 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før.

2021-generasjonen var på 515.547 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 536.226 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2022 og 2021 var henholdsvis 1,099 og 3,585 kilo per oktober 2022. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 1,140 og 3,832 kilo.