– Det regnestykket tror vi ingenting på

Nyheter
0

Geir Ove Ystmark og Sjømat Norge tror statens inntekter fra grunnrenteskatten blir mye høyere enn fem milliarder kroner.

– Det er skuffende at regjeringen fortsatt står på at næringslivet skal betale skatt på en inntekt de ikke har. Det er urimelig, og vi tror de fleste kan kjenne seg igjen i frustrasjonen som nå brer seg langs kysten og i distriktene, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i en pressemelding.

Regjeringen anslår å tjene fem milliarder kroner på den særegne lakseskatten.

– Det regnestykket tror vi ingenting på, sier Ystmark. – Skatten kommer til å bli langt høyere. Hvis du inkluderer økt formuesskatt, økt produksjonsavgift, økte renter, økte drivstoffavgifter, økt utbytteskatt og de mange prosjektene og investeringene i flere arbeidsplasser og økt verdiskapning langs kysten som er lagt på is, legge dette budsjettet opp til å tappe kysten og distriktene for enorme summer og viktig vekstkraft i årene som kommer.

Ifølge Menons beregninger er havbruk den lønnsomme næringen i landet som scorer høyest på distrikts-indeksen. Mohn-senteret ved Høgskulen på Vestlandet har vist at havbruksnæringen i større grad enn andre næringer er opptatt av samfunnsansvar og miljøpåvirkning.

– Da trengs det et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå som legger til rette for en større privat sektor, ikke en større offentlig sektor, sier Ystmark.

Sjømat Norge mener det som har kommet fra regjeringen i statsbudsjettet om havbruk til havs er alt for tynt, og vil ikke skape den investeringstryggheten som er nødvendig for å løfte dette industrieventyret inn i fremtiden.

– Slik det er nå lever næringen i frykt for å få en dramatisk skatteøkning dersom de blir lønnsomme i fremtiden. Den usikkerheten må bort, og derfor mener vi at det må nedsettes et partssammensatt utvalg til å gjennomgå rammevilkårene for havbruk til havs i Norge. Et slikt arbeid bør munne ut i et bredt forankret forlik i Stortinget som må stå seg over tid, understreker Ystmark.

Sjømat Norge mener også den manglende styrkingen av brønnbåtnæringens situasjon under rederiskatteordningen er nok et angrep mot kysten, ved at lønnsomheten og investeringsevnen svekkes. Regjeringen foreslår endringer i reglene om sjømannsfradrag og nettolønn. Forslaget innebærer at det gis et alternativ til det såkalte distansekravet for skip i fart, ved at også tre ukers turnusordning på skipet vil være tellende for å oppfylle vilkåret. I rederiskatteordningen gjelder samme distansekrav i skatteloven § 8-11, men dette skal ifølge budsjettforslaget og høringen ikke endres eller få noe alternativ.

Rederiene i havbruksnæringen er sterk bekymret for at det ikke gjøres tilsvarende endringer for forståelsen av begrepet «skip i fart» i rederiskatteordningen, og at Skatteetaten legger til grunn at de ikke kvalifiserer for ordningen med rederibeskatning.