– Det går greit med Bio Feeder. Tre år på rad med over ti millioner kroner i overskudd

Nyheter
1031

Norsk mannskap på gamle skip betaler seg for austevollrederi.

Fiskefôrrederiet Bio Feeder måtte riktignok tåle en liten resultatnedgang fra 2017 til 2018.

«Salgsøkningen skyldes primært at «Kryssholm» ble kjøpt i oktober, hvilket gjorde at rederiet økte inntektene med ca 3,3 millioner kroner i fjerde kvartal. Samtidig har man hatt et havari på «Kryssholm» i slutten av 2018, hvilket har gitt noen økte kostnader,» heter det i selskapets årsberetning.

Flåtefornyelse
– Jeg hadde ikke forventet havari på en så ny båt. Motoren havarerte, så vi måtte overhale hele motoren. Vi er inne i en flåtefornyelse, forteller reder, Nils Tore Øpstad Melingen, til iLaks.

– Du forventer ikke å gjøre det på en nyinnkjøpt syv år gammel båt, men sånn ble det.

– «Kryssholm» ble bygget i 2011. Den bygger vi nå om til gravemaskinsbåt i Polen.

Det er først og fremst frakt av fiskefôr som sørger for inntektene til Bio Feeder.

– Vi har to båter på TC (time charter – red.anm.) med Mowi, «Pirholm» og «Eidholm», og «Vågsund» går til BioMar. «Eidholm» går i Skottland på den nye fabrikken for Mowi. «Tenneskjær» går på spot for de fleste. «Tenneskjær» går i rute fra Danmark til Nord-Norge, frakter en del fôr for Aller Aqua og EWOS, og går tilbake med stykkgods.

Lossing av fiskkefôr i Skottland. FOTO: BioFeeder

– Alt mannskap er norsk, unntatt «Kryssholm» som vi akkurat har overtatt. Vi gjør det godt på gamle skip, men vi er i en flåtefornyelse. «Tenneskjær» ble bygget i 1974 av skipsreder Rolf Kjøde, påpeker Øpstad Melingen på telefon fra verftet i Stettin i Polen.

Lærlinger
Bio Feeder eier skipene «Vågsund», «Pirholm», «Eidholm», «Kryssholm» og «Tenneskjær», som har bokført flåten til 172,7 millioner kroner. Den bokførte egenkapital var ved årsskiftet på 44,4 millioner kroner.

– Det er rift om gode sjøfolk, og vi gjør mye for at de skal trives i rederiet. Vi har lærlinger på alle skip, og vi har nå flere som startet som lærlinger og har gått hele veien til skipper.

– Selskapet er driftet gjennom Lighthouse Ship Management, som er eid av meg og onkelen min og Jan Henning Balestrand, legger han til.

FOTO: Bio Feeder

– Det er jækla gode folk ombord som gjør dette.

Norsk
Resultatmessig ser det brukbart ut så langt i 2019.

– I år blir vel det samme som i fjor, spår han.

– Shipping er worldwide business, men fiskefôr på norskekysten er norsk.

«Likviditeten i selskapet er tett knyttet til sesongvariasjonene i fiskefôrmarkedet, og vil normalt sett være sterkere i høysesongen på høsten enn i lavsesongen på vinteren/våren, da også mesteparten av planlagt vedlikehold og oppgraderinger gjøres,» fremgår det av årsberetningen.

Oppdrettereid
Aksjonærene bevilges seks millioner kroner i utbytte, identisk med utbyttet for i fjor.

FOTO: Bio Feeder

– Alt utbytte de siste årene er blitt i gjen i selskapet for videre vekst, sier Øpstad Melingen.

Selskapets to største eiere er Melingen Shipping og Strømberg Gruppen, med henholdsvis 47,1 og 41,3 prosent eierandel. Melingen Shipping er i sin tur heleid av oppdrettselskapet Austevoll Melaks.

Bio Feeder eier forøvrig 26,7 prosent av aksjene i Rederiet Tinto. I tillegg eier personene bak Lighthouse Ship Management fire rederi med til sammen elleve skip.

– Det er en styrke at vi driver og er medeier i andre rederi som ikke er er i havbruk, så vi vet hvor tøft det er å konkurrere i internasjonal shipping. Det er ingen problem å bruke opp dette overskuddet i administrasjonskostnader, sier Øpstad Melingen videre.